Provozní doba

Pondělí - Neděle 20:00 - 8:00

Ubytovací doba: 20:00 – 21:30

 

Kontakt

Adresa: Nežárecká 115, 377 01 Jindřichův Hradec

Telefonický kontakt:

V době provozu služby (20:00 - 8:00) - 732 173 798, 723 758 163

Mimo provoz služby (8:00 - 20:00) - 731 604 554, 730 540 628 Email: info.jhradec@charita.cz

 

Kontaktní osoby:

Ředitelka zařízení: Bc. Karolína Píchová, DiS. tel. 731 604 554 email: karolina.pichova@dchcb.charita.cz

Sociální pracovnice: Mgr. Alena Gregorová tel. 730 540 628 email: gregorova.alena@dchcb.charita.cz

Pracovníci v sociálních službách: Dana Klimešová, Bc. Karel Zábrodský

 

Kontaktování zájemcem:

            Zájemci o službu mohou zařízení zkontaktovat telefonicky, osobní návštěvou, písemně, prostřednictvím druhé osoby (např. pracovníky MěÚ, pracovníky jiného zařízení, příbuznými, atd.). Před přijetím do zařízení je možno sjednat kontaktní schůzku, při které je zájemce o službu seznámen s provozem. 

První informace zjišťované a poskytované zájemci:

            Pracovník při jednání se zájemcem o službu zjišťuje aktuální situaci uživatele a jeho potřeby, přičemž ověřuje, zda-li je zařízení schopno naplnit potřeby uživatele.

            Pracovník předává zájemci veškeré informace, které se týkají služby, zejména možnosti ubytování, základní pravidla zařízení (domovní řád, hygiena, stravování), s omezeními (alkohol, drogy), a dalšími podstatnými informacemi.

Je-li v zařízení volná kapacita, dohodne se pracovník se zájemcem na termínu přijetí do zařízení. V případě obsazenosti zařízení je zájemce o službu veden v knize Evidence uchazečů o poskytnutí sociální služby a je mu nabídnuto jiné řešení (např. kontakt na azylové domy, ubytovny atd.).