Poskytujeme jednorázově nocleh a jednoduché zázemí osobám, které v důsledku nepříznivé životní situace nemají jinou alternativu přenocování, nežli setrvat venku v prostředí pro klienta nevyhovujícím / ohrožujícím. Poskytováním noclehu, čistého prostředí k přenocování a možnosti udržovat osobní hygienu pomáháme klientovi zvýšit kvalitu jeho života, popřípadě se snáze začlenit do majoritní společnosti.

Cílem služby je poskytnutí jednorázové pomoci (noclehu) osobám bez přístřeší ve standardním hygienickém prostředí (čisté lůžkoviny, ručníky, čisté prostředí). Cílem služby je i poskytnutí zázemí pro osobní hygienu a poskytnutí zázemí pro jednoduchou úpravu stravy (např.: ohřátí jídla, uvařit si čaj, uvařit si instantní polévku, apod.)

 

CÍLOVÁ SKUPINA:

muži bez přístřeší  starší 18-ti let komunikující v českém jazyce.

 

Negativní vymezení cílové skupiny:

· služba není poskytována klientům s omezenou soběstačností

· služba není poskytována klientům, kteří vyžadují / potřebují osobní asistenci pracovníka k základním úkonům spojeným se sebeobsluhou

· služba není poskytována klientům pod zjevným vlivem návykových a psychotropních látek

· služba není poskytována klientům, jejichž chování je zjevně ohrožující buď pro samotného klienta, nebo pro jeho okolí.

· služba není poskytována klientům zjevně agresivním

· služba není poskytována klientům, kteří vyvolávají konflikty buď mezi uživateli služby, nebo s pracovníkem služby.

· služba není poskytována uživatelům, kteří jednají v rozporu s pravidly poskytování služby

· služba není poskytována klientům, jejichž stav vyžaduje jinou službu než tu, kterou Noclehárna sv. Antonína poskytuje

 

CENÍK:

Služba je částečně zpoplatněna.

· Nocleh – 40Kč (první noc je bezplatně)

· Praní + sušení prádla – 30Kč