Činnosti:

  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

  • poskytnutí ošacení

  • poskytnutí přenocování

  •  pomoc při zajištění stravy

  •  psychosociální poradenství

Cílové skupiny:

  • osoby bez přístřeší,

  • osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách