Nouzový šatník

Slouží klientům jako materiální pomoc. Jedná se o darované šatstvo. Šatstvo je vyprané a vytříděné na hlavní druhy. Dle aktuální nabídky jsou nabízeny druhy ošacení s ohledem na roční období a potřeby uživatelů.

Pravidla pro používání šatníku

  • do nouzového šatníku je třeba se předem  objednat
  • šatník mohou zdarma využívat osoby sociálně potřebné vždy 1x měsíčně
  • osoby bez přístřeší nebo v akutní nouzi mohou šatník využít dle potřeby na základě individuální domluvy  se sociální pracovnicí zařízení
  • množství ošacení, které je možno jednorázově odebrat: 1 x kalhoty, 2 x tričko, 1 x mikina, svetr, 1x sezónní bunda  - maximálně 3 kusy ročně
  • sortiment věcí v šatníku je závislý na dobrovolných dárcích
  • oblečení si vybírá každý pouze pro svoji osobu. Pro děti mohou věci vybrat rodiče a to ve výše uvedeném       množství.
  • věci odebrané z nouzového šatníku budou zaznamenány v protokolu, který bude mít uživatel uložený ve spisu