Ředitelka: Bc. Karolína Píchová, DiS., tel: 731 604 554

Sociální pracovnice: Bc. Zuzana Dubová, tel.: 733 741816

Sociální pracovnice: Mgr. Alena Gregorová, tel.: 730 540 628

Sociální pracovnice: Dana Kliemešová

adresa provozovatele:

Farní charita Jindřichův Hradec
Kanovnická 16
370 01 České Budějovice

pracoviště:

Pravdova 837/II (budova Ministerstva zemědělství, 1.p., č. dv. 23)
377 01 Jindřichův Hradec

e- mail: info.jhradec@charita.cz

IČ: 708 10 729

 Bankovní spojení: ČSOB 241041057/0300