Adventní koncert CHARITY Č. Budějovice

Adventní koncert CHARITY Č. Budějovice

Nejen koncert, ale i setkání dobrovolníků, dárců a příznivců Charity s následným občerstvením se uskuteční v pondělí 3. 12. v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích. Zahrají posluchači konzervatoře.

Den Městské charity Č. Budějovice

se uskuteční ve středu 10. 10. od 10 do 17 hodin v v sále „OREL“, Lannova třída č. 12, 2. patro (nad restaurací „Vatikán“)

Letní tábor

Letní tábor

Letní tábor pro rodiče s dětmi

přednáška IC

Farní charita Jindřichův Hradec ve spolupráci s Městskou knihovnou pořádá dne 15.3. 2011 v 17 hod. přednášku paní Dany Bedlánové na téma Domácí násilí.MěK_přednáška_násilí.doc

Přednáška na téma domácí násilí

Na měsíc březen pro vás připravujeme přednášku na téma Domácí násilí.

Uvnitř partnerských a rodinných vztahů může docházet k rozmanitým variantám násilných incidentů. Ne všechny lze označit jako domácí násilí. Podstatu domácího násilí vystihuje pojem "týrání", který činí soužití nesnesitelným.

Mikulášská 2010

Mikulášská 2010