Sociální poradenství

(podle § 37 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

Poslání služby sociální poradenství :

Smyslem služby je  podpořit   klienty služby tak, aby se dokázali lépe orientovat ve svých právech i povinnostech  a aby se posílily jejich schopnosti zvládnout situaci, v níž se ocitli.

Služba je poskytována ambulantně

Pracovnice může po domluvě docházet do rodiny v případě, že je tato forma pomoci pro klienty přijatelnější vzhledem k jejímu špatnému zdravotnímu stavu, apod.

Služby poskytujeme bezplatně, pokud si klient,nebo klientka přeje, může zůstat v anonymitě. Je možné kontaktovat nás osobně, telefonicky nebo e-mailem.

 

Cíle služby sociální poradenství:

Hlavním cílem odborného sociálního poradenství je pomoci klientům služby  tak, aby se dokázali orientovat ve svých právech a právem chráněných zájmech.

 
Hlavní zásady  práce při poskytování služby:

  • zachováváme důstojnost klientů
  • respektujeme základní lidská práva a svobody
  • pomáháme se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům
  • respektujeme  právo klientů  na soukromí, anonymitu a diskrétnost
  • respektujeme právo klientů na riziko a omyl
  • uplatňujeme individuální přístup
  • klienty služby  podporujeme v samostatnosti při zvládání jeho situace