Automotoklub J. Hradec

Libuše Letošková

28. října 528/II, Jindřichův Hradec

Činnost organizace je zaměřena na výcvik mladých cyklistů -zejména žáků místních – k bezpečnosti silničního provozu, výcvik je prováděn organizovaně ve spolupráci s BESIPEM. K organizaci výcviku je zaměřen i provoz Dětského dopravního hřiště. Další činnost je zaměřena na provoz svépomocné dílny pro členy Automotoklubu. Dále organizace pořádá soutěže mladých cyklistů.

Nebyly nalezeny žádné odkazy.