Dům dětí a mládeže

Mgr. Vladimír Prokýšek

Růžová 10/II, Jindřichův Hradec

Tel: 384 361 196, 602 161 031

Email: info@ddmjh.cz

Mezi činnost organizace patří zájmové vzdělávání dětí (od předškolního věku), mládeže i dospělých (rodiče s dětmi) realizované formou pravidelné, příležitostné, spontánní, metodické a prázdninové činnost v oblastech:

-          esteticko-výchovné (výtvarné, hudební, taneční, umělecká řemesla)

-          sportovní a turistické

-          technické modelářství, výpočetní technika

-          přírodovědné

Nebyly nalezeny žádné odkazy.