YMCA J. Hradec

Mgr. Jan Blažek

Bratrská 129/IV, Jindřichův Hradec

Tel: 384 361 521

Email: blajan@email.czymca-jh@esnet.cz

YMCA je křesťansky orientované dobrovolné, nepolitické a neziskové sdružení, které usiluje svojí činností o plnohodnotný život dětí a mládeže. Jde o sdružení otevřené všem lidem bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

Plnění poslání YMCA spočívá v péči o všestranný tělesný, duševní i duchovní rozvoj mladých lidí prostřednictvím všestranných aktivit, které vyvrcholí pořádáním letních táborů.  

Nebyly nalezeny žádné odkazy.