Poslání

Veškeré informace o službě, poslání a průběhu služby naleznete na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, zde (viz. popis realizace poskytování sociální služby):

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/soubory.do?756g=f9abad5e203ecd32&736c=377361a4f7a11819&SUBSESSION_ID=1460979434985_1

Při poskytování se služba řídí těmito zásadami:

-     Respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti – Každý člověk má svou neodejmutelnou hodnotu a důstojnost. Při poskytování služby se snažíme toto plně respektovat.

-    Potřebnost a podpora samostatnosti – Snažíme se služby poskytovat v takovém rozsahu, aby byly pro klienta smysluplné, aby nevedly k závislosti na službě ale naopak k samostatnosti a nezávislosti.

-    Respektování svobody volby – Poskytováním služby respektujeme právo klienta rozhodovat o svém životě, zároveň ho vedeme k přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

-    Partnerství – Klienta vnímáme jako partnera, který se podílí na plánování a průběhu služby.

-    Princip nestrannosti  - Chceme být objektivní vůči všem členům rodiny, se kterou spolupracujeme a také vůči pracovníkům jiných institucí, kteří se podílejí na spolupráci s danou rodinou. V případě domácího násilí pracovník tento princip nemůže uplatnit.

Koledníci koledovali i u 44. lehkého motorizovaného praporu!

Děkujeme moc koledníkům, vojákům, kteří přispěli a panu vojenskému kaplanovi Npor. Mgr. Drahomíru Frühbauerovi za jeho neskonalou vřelost a ochotu!

Přednáška - Sociální systém v ČR - 14. 1.

Filosofie sociálního systému v ČR, popis jednotlivých subsystémů sociálního systému v ČR (státní sociální podpora, sociální pomoc, sociální pojištění), dávkový systém, diskuze.

Vánoční polévka pro potřebné

Farní charita Jindřichův Hradec společně s Českým Červeným křížem vaří 23. 12. 2015 od 11:00, tak jako každý rok Vánoční polévku pro všechny potřebné.

Charita tímto chce prokázat solidaritu se všemi lidmi v nouzi, nicméně polévka je o Vánocích pouze určitý symbol solidarity a pro někoho se tento symbol může zdát kýčovitým.

Charitní pracovníci, nechtějí kýč. Proto se snažíme intenzivně pomáhat všem lidem v nouzi bez rozdílu vyznání, rasy, politického, sexuálního přesvědčení po celý rok, nikoli pouze o Vánočních svátcích, připomeňme tedy slova Senecova, která jsou po staletí stále platná: "Každý, kdo prospěje druhému, prospěje sobě."

Přednáška"Drogová problematika"

 

Dne 26.září 2013 se uskutečnila v přednáškovém sále MZe přednáška"Drogová problematika"

Přednáška "Cesta z dluhové pasti"

Přednáška "Cesta z dluhové pasti"

Přednáška"Cesta z dluhové pasti" 27.června 2013 Přednáškový sál MZe 17:00

První letošní přednáška 6.5.2013

První letošní přednáška 6.5.2013

Téma: Zdravý životní styl,Poskytování první pomoci

Přednáška 6.5.2013

Přednáška 6.5.2013

Přednáška Zdravý životní styl,Poskytování první pomoci,Přednáškový sál 17:00