Bc. Karolína Píchová, DiS.

  • Tel.: 731 604 554

Organizace:


Seznam zařízení:


Seznam služeb:

Poradna pro lidi v nouzi - sociální pracovník, vedoucí zařízení SASrd - vedoucí zařízení Noclehárna sv.Antonína - vedoucí zařízení NZDM - vedoucí zařízení