SASrdCílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby: NE

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je pomáhat rodinám s nezaopatřenými dětmi v nepříznivé životní situaci.

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Karolína Píchová, DiS. - vedoucí zařízení Bc. Libuše Šimonová - sociální pracovnice Mgr. Alena Gregorová - sociální pracovnice