Farní charita Protivín byla založena  09. 07. 2001. Předmětem činnosti byla pečovatelská služba. Od roku 2008 se Farní charita zaměřila na děti a mládež. Farní charita dostala v roce 2008 do péče Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ ve Starém Městě pod Landštejnem. Dne 01.01.2018 zanika Farní charita Protivín. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je nyní v gesci Farní charity Jindřichův Hradec.

Sociální služba poskytovaná dle zákona č. 108/ 2006 Sb., §62 - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, dále jen NZDM. Služba není bezbariérová.

NAJDETE NÁS NA: Staré Město pod Landštejnem č. 1. Kapacita centra – 15 osob v daný okamžik

Poslání

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ je ambulantní služba, která nabízí bezpečný prostor, ve kterém poskytuje zázemí, pomoc a podporu dětem a dospívající mládeži při řešení jejich osobních problémů.

 

Okruh osob, kterým je služba poskytována

Cílovou skupinou jsou děti a mládež ve věku 7 – 22 let, jež zažívající konfliktní situace, komplikované životní události, omezující životní podmínky, nebo jsou jimi ohroženi.

 

Cíl NZDM

Dlouhodobě poskytovat kvalitní a odborné sociální služby cílové skupině, které vycházejí z konkrétních individuálních potřeb uživatelů služby.

Cílem služby je uživatel, který:

  • ví, jak vypadá funkční rodina
  • se pravidelně připravuje do školy a ví, jak je důležité dokončit základní vzdělání
  • umí sám realizovat vlastní aktivity a využívat volný čas vhodným způsobem
  • umí se chovat ve společnosti, umí se začlenit do společnosti

 

Zásady poskytovaných služeb

NÍZKOPRAHOVOST:

  • Snažíme se o maximální dostupnost, odstranění časových, prostorových a finančních bariér, které by bránily cílové skupině vyhledat prostory centra a využít nabídky poskytovaných služeb. (Prostory nejsou plně bezbariérové. V tomto případě je zapotřebí asistence.)

ANONYMITA:

  • Uživatel služby má možnost zůstat v anonymitě.

MLČENLIVOST:

  • Při poskytování služby zachováváme mlčenlivost

RESPEKT:

  • Respektujeme rozhodnutí uživatele služby.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP:

  • Přistupujeme ke každému uživateli služby jako k jedinečné bytosti, která má své potřeby, zájmy atd. Snažíme se, aby v nás měli naši klienti důvěru.

BEZPLATNOST:

  • Služba je poskytována zdarma

 

Přesun některých služeb do nových prostor?

kde nás najdete od nového roku 2019

V tuto chvíli necháváme schválit registrujícím orgánem prostory, které bychom rádi od 1. 1. 2019 využívali pro některé z našich služeb. Pokud vše dobře půjde, najdete část našich služeb po novém roce na adrese:  Arch. Teplého 1306/II 377 01 Jindřichův Hradec

Budovu Ministerstva zemědělství v Pravdově 837/II, 377 01 J. Hradec neopoštíme. Po novém roce nás sice najdete v jiné kanceláři, ale to nemění nic na situaci, že vám zde i nadále budeme poskytovat základní sociální poradenství a materiální pomoc.

Aktualizace kontaktních údajů NZDM Síť

Došlo k aktualizaci kontaktních údajů na službu Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Síť.

Emailová adresa: charita.st.mesto@seznam.cz, kterou jste možná někteří z vás využívali, již NENÍ PLATNÁ.

 

Představujeme Vám služby Farní charity Jindřichův Hradec

Služby FCHJH

Chtěli bychom Vám tímto představit stávající služby Farní charity Jindřichův Hradec:

Den Charity

Den Charity

Přijměte pozvání na DEN CHARITY, který se uskuteční 27. 9. 2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=EWGy6rRmf14&feature=youtu.be&t=7m59s 

Ukončení poskytování NZDM SÍŤ ve Starém Městě pod Landštejnem

Chtěli bychom informovat o ukončení poskytování Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež SÍŤ ve Starém Městě pod Landštejnem z organizačních důvodů.

K ukončení služby ve Starém Městě pod Landštejnem dojde k 31. 12. 2018.

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO ANDRIANKU

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO ANDRIANKU

Farní charita Jindřichův Hradec ve spolupráci s panem Tomášem Šnorkem a starostou města panem Ing. Stanislavem Mrvkou pořádá veřejnou sbírku pro malou Andrianku. Výtěžek sbírky je určen na zakoupení auta. 

CHARITATIVNÍ KONCERT PRO ANDRIANKU

CHARITATIVNÍ KONCERT PRO ANDRIANKU

Srdečně Vás tímto zveme na charitativní koncert, který proběhne v sobotu 29.9.2018 od 16:00hod v Kapli sv. Máří Magdaleny. 

DEN POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC

DEN POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC

Dne 18.6.2018 proběhla na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci prezentace jindřichohradeckých poskytovatelů sociálních služeb. 

DEN POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC

DEN POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC

Srdečně Vás tímto zveme na akci Den poskytovatelů sociálních služeb, která proběhne ve středu 20.06.2018 od 10:30hod u kulturního domu Střelnice. Přijďte se podívat i na prezentaci služeb Farní charity Jindřichův Hradec. Těšíme se na Vás!

VÝDEJNA SAMARITÁN

Samaritán

Od 24. 4. 2018 otevíráme VÝDEJNU SAMARITÁN