Charita je nevýdělečnou organizací a její služba se však bez finančních prostředků neobejde, zvláště, je-li dbáno na její kvalitní a profesionální provedení. Jsme velmi vděční všem našim dárcům a příznivcům za jejich podporu a důvěru v naši práci. Rádi bychom i v budoucnu Vaši důvěru nezklamali. Všem našim dárcům patří naše upřímné díky.

Informace pro sponzory

Podpora neziskových organizací ze strany komerčního sektoru je projevem rozvinuté občanské společnosti a vysoké podnikatelské etiky. Farní charita Protivín si proto této podpory nesmírně váží. Pokud i vy nemáte možnost pomoci potřebným přímo, můžete tak učinit prostřednictvím nás.

Daňové úlevy dárce

Zákon 586/1992 Sb. v platném znění o dani z příjmů umožňuje dárcům odečíst z daňového základu částky darů poskytnutých na charitativní účely. Fyzické osoby mohou podle § 15 odst. 8 od základu daně odečíst hodnotu darů, pokud jejich celková částka za zdanitelné období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. Nejvýše však lze odečíst 10% ze základu daně. Právnické osoby dar mohou odečíst podle § 20 odst. 8, pokud částka činí alespoň 2000 Kč, nejvýše však 5% ze základu daně.

Formy podpory

materiální dary: Vámi darované věci dostávají sociálně slabí lidé.

Sběrná místa:

  • zachovalý textil (ložní prádlo, ručníky), oděvy, obuv (je nutné se předem dohodnout, tel: 387 350 648)
  • drogistické zboží (tel.: 384 498 549)
  • trvanlivé potraviny do data spotřeby (tel.: 384 498 549)
  • funkční výpočetní technika a elektronika (tel.: 384 498 549) 
  • věci pro děti – zachovalé hračky, dětské kočárky, dětské autosedačky, apod. (tel: 387 350 648) 
 

finanční dary:

  • poštovní poukázkou (na účet 241041057/0300 nebo na adresu FCH Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec),  
  • bezhotovostním převodem na účet číslo: 241041057/0300 variabilní symbol 4