STÍŽNOSTI

Každý uživatel, či zájemce o službu má právo podat stížnost na kvalitu služby, nebo způsob jejího poskytování, aniž by tím byl ohrožen.

Uživatelé i zájemci mohou také podávat podněty, nápady, připomínky nebo přání k poskytované službě a mohou se tak podílet na zkvalitňování služby.

Stížnost může být podávána:

 • osobně

  • přímo pracovníkovi Noclehárny sv. Antonína
  • ředitelce organizace
 • písemně

  • do schránky přání a stížností v Noclehárně sv. Antonína nebo přímo v sídle Farní charity Jindřichův Hradec
 • telefonicky

Stížnosti mohou být podávány anonymně.

Pokud není uživatel schopen stížnost sám zformulovat, je pracovník Farní charity Jindřichův Hradec povinen mu v tomto pomoci.

Lhůta na vyřízení stížností od přijetí stížnosti je 30 dnů.

Pokud s vyřízením stížnosti nesouhlasíte, je možné se dovolat k následujícím organizacím:

 • Diecézní Charita České Budějovice
 • Biskupství českobudějovické
 • Veřejný ochránce práv
 • MPSV
 • Český helsinský výbor

 

Nebyly nalezeny žádné dokumenty.