Nouzový šatník

3399

Nouzový šatník je fakultativní službou Farní charity Jindřichův Hradec. Jedná se o možnost materiální pomoci osobám, které se ocitly v hmotné nouzi. Nabídka oděvů, textilií, obuvi ale i dalších komodit pro děti či vybavení domácnosti se odvíjí od nabídky dárců.

PODMÍNKY výdeje

První výdej je umožněn všem osobám, které se prokáží, že se ocitly v hmotné nouzi.
Za průkazné považujeme kupř. potvrzení o pobírání hmotné nouze, vyjádření sociálního pracovníka MěÚ J. Hradec nebo dalších spolupracujících subjektů, příp. na základě odborného posouzení situace sociálních pracovníků FChJH.

KAŽDÝ DALŠÍ VSTUP bude umožněn na POUZE NA ZÁKLADĚ POSOUZENÍ ŽIVOTNÍ SITUACE SOCIÁLNÍM PRACOVNÍKEM. Vzhledem k existenci totožných služeb v Jindřichově Hradci bude vstup umožněn pouze AKTIVNÍM UŽIVATELŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Farní charity Jindřichův Hradec (Poradna pro lidi v nouzi, Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, Noclehárna sv. Antonína, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Síť).

ČETNOST VÝDEJE

Tuto materiální pomoc je možné využít pouze JEDNOU DO MĚSÍCE. (V akutní nouzi je možné, na základě posouzení situace sociálním pracovníkem, udělit výjimku z tohoto pravidla.)

pravidla výdeje

Každý dospělý uživatel si v šatníku vybírá věci jen pro svou osobu. Rodiče mohou vybrat věci i pro své děti.

V daném měsíci je možné poskytnout oblečení v počtu:

  • 1x kalhoty/tepláky
  • 2x trička/košile
  • 1x svetr/mikina
  • 1x za sezónu - bunda/kabát
  • 1x za sezónu - obuv