Činnost Farní charity Jindřichův Hradec za rok 2012

Činnost Farní charity Jindřichův Hradec za rok 2012

Průřez činností FCHJH

Benefiční koncert

Benefiční koncert

Benefiční koncert pro tříkrálovou sbírku

Otevření noclehárny

Otevření noclehárny

Slavnostní otevření Noclehárny sv.Antonína v Jindřichově Hradci

Otevření noclehárny 20.12. 2012

Jindřichohradecký deník

Slavnostní otevření Noclehárny sv. Antonína do zkušebního provozu

Jindřichohradecký deník 18.12. 2012

 

Adventní koncert CHARITY Č. Budějovice

Adventní koncert CHARITY Č. Budějovice

Nejen koncert, ale i setkání dobrovolníků, dárců a příznivců Charity s následným občerstvením se uskuteční v pondělí 3. 12. v Koncertní síni Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích. Zahrají posluchači konzervatoře.

Den Městské charity Č. Budějovice

se uskuteční ve středu 10. 10. od 10 do 17 hodin v v sále „OREL“, Lannova třída č. 12, 2. patro (nad restaurací „Vatikán“)

Letní tábor

Letní tábor

Letní tábor pro rodiče s dětmi

přednáška IC

Farní charita Jindřichův Hradec ve spolupráci s Městskou knihovnou pořádá dne 15.3. 2011 v 17 hod. přednášku paní Dany Bedlánové na téma Domácí násilí.MěK_přednáška_násilí.doc

Přednáška na téma domácí násilí

Na měsíc březen pro vás připravujeme přednášku na téma Domácí násilí.

Uvnitř partnerských a rodinných vztahů může docházet k rozmanitým variantám násilných incidentů. Ne všechny lze označit jako domácí násilí. Podstatu domácího násilí vystihuje pojem "týrání", který činí soužití nesnesitelným.

Mikulášská 2010

Mikulášská 2010