Rozhovor s novou ředitelkou Farní charity paní Bc. Karolínou Píchovou, DiS

Rozhovor

V prosincovém čísle časopisu Setkání, které vydává Biskupství Českobudějovické, vyšel rozhovor s naší novou paní ředitelkou Bc. Karolínou Píchovou, DiS.

Pokud se k vám nedostal v papírové formě, můžete si přečíst rozhovor online pod tímto odkazem na straně 12:
https://www.bcb.cz/_d/01/art/Setkani-prosinec-www.pdf