PORADNA PRO LIDI V NOUZI

 

Arch. Teplého 1306/II,

377 01 J.Hradec

PORADNA PRO LIDI V NOUZI - VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

POSLÁNÍ

Posláním Poradny pro lidi v nouzi je poskytnout podporu a pomoc osobě či osobám, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nejsou schopny vyřešit vlastními silami. Těmto osobám poskytujeme odborné sociální poradenství. Usilujeme o to, aby tyto osoby znaly svá práva a povinnosti, aby znaly dostupné služby a uměly vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Máme zájem o to, aby byly v budoucnu schopny řešit svou situaci bez pomoci odborníků.

 

CÍLE

Chceme dosáhnout toho, aby náš klient byl schopen řešit své problémy a nebyl závislý na pomoci institucí.

Cílem naší společné práce je tedy klient, který:

 • je ekonomicky soběstačný (zaměstnání, další příjmy)
 • je schopen hospodařit (finance, domácnost, plánování a time management)
 • zvládá běžné administrativní úkony (jednání na úřadech, vyřízení dávek, sepsání žádostí či odvolání…)
 • má zajištěnou adekvátní formu bydlení (např. není bez přístřeší)
 • ví kam se obrátit v případě potřeby (návazné sociální, zdravotní nebo psychologické služby)

 

ZÁSADY PRÁCE

 • Při poskytování odborného sociálního poradenství v rámci Poradny pro lidi v nouzi uplatňujeme tyto zásady:

BEZPLATNOST

 • Odborné sociální poradenství je poskytováno bezplatně.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

 • S klientem jednáme individuálně v souladu s jeho možnostmi a potřebami.

ANONYMITA

 • Poradna pro lidi v nouzi bez výslovného souhlasu klienta nepředává žádné informace o klientovi mimo poradnu. Klient může vystupovat anonymně, pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.

DŮSTOJNOST

 • V práci s klientem zachováváme jeho nezcizitelnou důstojnost.

ÚCTA K ŽIVOTU

 • Při práci s klienty si jsme vědomi hodnoty života každého z nich. Ctíme hodnotu života člověka od jeho početí.

PRÁVO NA SOUKROMÍ

 • Při jednání s klientem dbáme na zajištění bezpečného prostředí a soukromí. Služba je poskytována jak ambulantně, tak i terénně. Tedy je možné pracovat s klientem i v jeho přirozeném prostředí.

RESPEKT

 • Respektujeme rozhodnutí našich klientů bez ohledu na vlastní stanoviska. Současně respektujeme právo klientů na omyl.

NESTRANNOST

 • Jednáme vždy v zájmu klienta. Neupřednostňujeme žádného z klientů Poradny pro lidi v nouzi.

Velikonoční přání 2019

Velikonoční přání 2019

Velikonoční přání 2019 - Jindřichův Hradec.

Pro křesťana neexistuje cizí člověk. Nejbližší je vždy ten, kterého máme právě před sebou, a který nejvíce potřebuje naši pomoc. Nerozhoduje, zda je příbuzný či nikoliv, zda je nám milý či ne, zda je po morální stránce hoden pomoci či nikoliv. Láska Ježíše Krista nezná hranic. Kdo Bohu dává, ten získává.

sv. Edita Steinová

PŘESUN DO NOVÝCH PROSTOR

PŘESUN DO NOVÝCH PROSTOR

S předstihem bylo avizováno, že Farní charita Jindřichův Hradec žádá o možnost přesunu některých svých sociálních služeb, jmenovitě se jednalo o Poradnu pro lidi v nouzi a Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a také Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Přesun některých služeb do nových prostor?

kde nás najdete od nového roku 2019

V tuto chvíli necháváme schválit registrujícím orgánem prostory, které bychom rádi od 1. 1. 2019 využívali pro některé z našich služeb. Pokud vše dobře půjde, najdete část našich služeb po novém roce na adrese:  Arch. Teplého 1306/II 377 01 Jindřichův Hradec

Budovu Ministerstva zemědělství v Pravdově 837/II, 377 01 J. Hradec neopoštíme. Po novém roce nás sice najdete v jiné kanceláři, ale to nemění nic na situaci, že vám zde i nadále budeme poskytovat základní sociální poradenství a materiální pomoc.

Vánoční polévka pro osoby v nouzi

Vánoční polévka pro osoby v nouzi

Po roční pauze se Farní charita Jindřichův Hradec a Český červený kříž rozhodli obnovit tradiční akci Vánoční polévky pro osoby v nouzi.

Představujeme Vám služby Farní charity Jindřichův Hradec

Služby FCHJH

Chtěli bychom Vám tímto představit stávající služby Farní charity Jindřichův Hradec:

Den Charity

Den Charity

Přijměte pozvání na DEN CHARITY, který se uskuteční 27. 9. 2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=EWGy6rRmf14&feature=youtu.be&t=7m59s 

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO ANDRIANKU

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO ANDRIANKU

Farní charita Jindřichův Hradec ve spolupráci s panem Tomášem Šnorkem a starostou města panem Ing. Stanislavem Mrvkou pořádá veřejnou sbírku pro malou Andrianku. Výtěžek sbírky je určen na zakoupení auta. 

CHARITATIVNÍ KONCERT PRO ANDRIANKU

CHARITATIVNÍ KONCERT PRO ANDRIANKU

Srdečně Vás tímto zveme na charitativní koncert, který proběhne v sobotu 29.9.2018 od 16:00hod v Kapli sv. Máří Magdaleny. 

DEN POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC

DEN POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC

Dne 18.6.2018 proběhla na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci prezentace jindřichohradeckých poskytovatelů sociálních služeb. 

DEN POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC

DEN POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC

Srdečně Vás tímto zveme na akci Den poskytovatelů sociálních služeb, která proběhne ve středu 20.06.2018 od 10:30hod u kulturního domu Střelnice. Přijďte se podívat i na prezentaci služeb Farní charity Jindřichův Hradec. Těšíme se na Vás!