Každý uživatel, či zájemce o službu má právo podat stížnost na kvalitu služby, nebo způsob jejího poskytování, aniž by tím byli ohroženi. Uživatelé také mohou podávat podněty, nápady, připomínky nebo přání k poskytované službě a mohou se tak podílet na zkvalitňování služby. Stížnost může být podávána přímo pracovníkovi, Farní charity J. Hradec, řediteli organizace, či zcela anonymně do schránky přání a stížností v sídle Farní charity Jindřichův Hradec.

Pokud uživatel s vyřízením stížnosti nesouhlasí, je možné se dovolat k následujícím organizacím - Diecézní Charita České Budějovice, Biskupství českobudějovické, Veřejný ochránce práv, MPSV, Český helsinský výbor.

Stížnost lze podat osobně, písemně, či telefonicky. Stížnosti mohou být podávány anonymně. Pokud není uživatel schopen stížnost sám zformulovat, je pracovník Farní charity Jindřichův Hradec povinen mu v tomto pomoci. Lhůta na vyřízení stížností od přijetí stížnosti je 30 dnů.

Nebyly nalezeny žádné dokumenty.