DOMOV PRO MATKY S DĚTMI

ZŘIZOVATEL:                  Město Jindřichův Hradec
ADRESA:                         Políkno 47, Jindřichův Hradec
KONTAKTNÍ OSOBA:     Radka Plucarová Dis
E-MAIL:                           dmd.polikno@seznam.cz      
TELEFON:                      384 326 320, 724 363 260

https://m.jh.cz/cs/mesto/mestske-organizace/organizacni-slozky-mesta/domov-pro-matky-s-detmi-a-rodinna-poradna/domov-pro-matky-s-detmi-v-polikne/ 

Nebyly nalezeny žádné odkazy.