MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC, Odbor sociálních věcí

ZŘIZOVATEL:                  Město Jindřichův Hradec
ADRESA:                         Klášterská 135/II, 377 01, J. Hradec
KONTAKTNÍ OSOBA:      Mgr. Z. Šindelářová
WWW STRÁNKY:            www.jh.cz, https://www.jh.cz/cs/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-socialnich-veci/
E-MAIL:                            meu@jh.cz
TELEFON:                       384 351 111

Úřední hodiny MěÚ J. Hradec: PO a  ST    8:00 – 17:00 hod

 

NABÍDKA SLUŽEB:

Odbor sociálních věcí

- vede pořadník žadatelů o umístění do domů s pečovatelskou službou (ul. Růžová 30/II, ul. Větrná 50/V a ul. U Nemocnice 61/III a  62/III)

 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

- činnosti vykonávané na tomto úseku:

  • realizace opatření na ochranu dětí – podávání návrhů soudu na omezení, zbavení nebo pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti, na nařízení, prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy
  • rozhodování o předpěstounské a předadopční péči, přijímání písemného souhlasu rodiče k osvojení dítěte bez vztahu k určitým osvojitelům, sledování vývoje dětí v náhradní rodinné péči
  • výkon vymezených činností v procesu zprostředkování osvojení a pěstounské péče – přijímání žádostí o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče, vyhledávání vhodných osvojitelů a pěstounů a dětí vhodných k osvojení nebo k svěření do pěstounské péče, vedení spisové dokumentace o dětech a žadatelích
  • zajišťování poradenské činnosti – zajišťování přípravy budoucích osvojitelů a pěstounů k přijetí dítěte do rodiny a poskytování poradenské pomoci těmto osobám
  • sledování výkonu ústavní a ochranné výchovy; vykonávání návštěv dětí umístěných v těchto zařízeních a posuzování toho, zda trvají důvody pro pobyt v ústavním zařízení
  • výchovná opatření – rozhodování o opatření podle zvláštního právního předpisu, neučiní-li tak soud; přihlédne přitom k tomu, že k projednávání nedostatků podle § 10 odst. 1 písm. b) až d) nevedlo k nápravě. Opis rozhodnutí zasílá obec obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
Nebyly nalezeny žádné odkazy.