Automotoklub J. Hradec

Libuše Letošková

28. října 528/II, Jindřichův Hradec

Činnost organizace je zaměřena na výcvik mladých cyklistů -zejména žáků místních – k bezpečnosti silničního provozu, výcvik je prováděn organizovaně ve spolupráci s BESIPEM. K organizaci výcviku je zaměřen i provoz Dětského dopravního hřiště. Další činnost je zaměřena na provoz svépomocné dílny pro členy Automotoklubu. Dále organizace pořádá soutěže mladých cyklistů.

 

Český rybářský svaz, místní organizace

Josef Kostka

Schwaigrova 1118/II, Jindřichův Hradec

Tel.: 606 602 062

Organizace je organizační jednotkou Českého rybářského svazu s právní subjektivitou. Sdružuje cca 800 aktivních členů. Při místní organizaci pracuje závodní klub, který je výkonnostně zastoupen v I. lize, II. lize a Krajské divizi.

 

Dům dětí a mládeže

Mgr. Vladimír Prokýšek

Růžová 10/II, Jindřichův Hradec

Tel: 384 361 196, 602 161 031

Email: info@ddmjh.cz

Mezi činnost organizace patří zájmové vzdělávání dětí (od předškolního věku), mládeže i dospělých (rodiče s dětmi) realizované formou pravidelné, příležitostné, spontánní, metodické a prázdninové činnost v oblastech:

-          esteticko-výchovné (výtvarné, hudební, taneční, umělecká řemesla)

-          sportovní a turistické

-          technické modelářství, výpočetní technika

-          přírodovědné.

Hamerský potok o. s.

Mgr. Jana Dvořáková, Hana Krejčová (akce pro školy)

Tel.: 384 320 846, nezarka@email.cz

Tel.: 721 843 404, hana.krejcova@email.cz

 

Junák - svaz skautů a skautek ČR

Středisko Zlatá Růže Jindřichův Hradec

Barbora Tichavová, DiS.

Vajgar 876/III, Jindřichův Hradec

tel.:  774 663 997,

e-mail: junakjh@skaut.cz

Osm oddílů, které tvoří skautské středisko Zlatá Růže, nabízí dětem různého věku smysluplnou a zajímavou náplň volného času. Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel kamarádů – jednat příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi.Umožňuje žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou – a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci.

o.s. Krtek

Němeček Josef

Kosmonautů 27/V, J. Hradec

Tel: 607 589 785

o.s. Přátelé dílny Romany Hulíkové

Dana Plejová

Děbolín 26, Jindřichův Hradec

Tel.:  724 711 217

Email: debolin@seznam.cz

o.s. Společnost Vítězslava Nováka při ZUŠ

Mgr. Kulhavá Jarmila

Janderova 165/II, Jindřichův Hradec

Tel: 384 361 909

Email: info@zus-jhrade.cz  

o.s. Vespolek

Černická Lucie

Mobilní telefon: 732 483 158

Email: lucernicka@atlas.cz

Pionýrská skupina 8. března

Dušan Dušek

sídl. Vajgar 573/III

tel.: 384 325 577

email: dusek.dusan@seznam.cz

Relax Vajgar s.r.o.

Petr Cihla

Vajgar 865/III, Jindřichův Hradec

Email: relax.vajgar@tiscali.cz

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při speciálních školách

Mgr. Miluše Havlíková

Jarošovská 1125/II, Jindřichův Hradec

Tel: 384 382 345, 723 716 107

Skaut – český skauting A.B.S.

Středisko Pětilisté růže

Miroslav Stručovský

Po Vrchy 149/III, Jindřichův Hradec

tel.: 603 242 398,

e-mail.: Strucovsky.M@seznam.cz

www.dvojka.unas.cz, www.skautabs.cz

Hlavní náplní skautské organizace je přispívat k harmonickému rozvoji dětí a mládeže, jak fyzickému, tak intelektuálnímu. Skauting staví na neměnných hodnotách je jako je přátelství, zodpovědnost, odolnost, schopnost činit rozhodnutí, ochota pomáhat druhým, ochrana přírody, dodržování skautských zásad a zákonů.

YMCA J. Hradec

Mgr. Jan Blažek

Bratrská 129/IV, Jindřichův Hradec

Tel: 384 361 521

Email: blajan@email.cz, ymca-jh@esnet.cz

YMCA je křesťansky orientované dobrovolné, nepolitické a neziskové sdružení, které usiluje svojí činností o plnohodnotný život dětí a mládeže. Jde o sdružení otevřené všem lidem bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

Plnění poslání YMCA spočívá v péči o všestranný tělesný, duševní i duchovní rozvoj mladých lidí prostřednictvím všestranných aktivit, které vyvrcholí pořádáním letních táborů.  

Sportovní organizace:

Aerobik team Lena

Lenka Průchová

Vajgar 582/III, Jindřichův Hradec

Tel.: 777 950 925

Email: lpruchova@centrum.cz

Náplní sportovního teamu je dovést děti k radosti z pohybu a koordinaci cviků v daném tempu při vnímání rytmu hudby, protažení a uvolnění všech svalových partií, účast na soutěžích na okresních, krajských a celorepublikových úrovních.

Cílem je naučit děti základům aerobiku, získat v nich vztah ke cvičení v rytmu hudby, probudit v nich soutěživost a vůli se ve cvičení zdokonalovat.

Aeroklub, o. s.

Pavel Vránek

Pražská 744/II, Jindřichův Hradec

Tel.: 384 321 009

Email: akjh@letni.cz

Organizace provádí výcvik pilotů motorových letadel, pilotů kluzáků, ultralehkých letadel a para výcvik.

FIT studio EDEN

Lenka a Vladimír Šelongovi

Jarošovská 55/II, J. Hradec

tel.: 384 361 232, 602 560 824/825

SKOK (Sportovní klub OK) Jindřichův Hradec

Otakar Kinšt

Buk 60, Jindřichův Hradec

Tel.: 384 361 486, 606 934 098

Email: skokjh@quick.cz

Jedná se o občanské sdružení s těmito prioritami:

-     zajištění aktivního vyžití dětí a mládeže v jejich volném čase

-     pořádání jednorázových sportovních akcí a soutěží pro širokou veřejnost, zejména mládež

-     HRY USMĚVAVÝCH SRDCÍ – soubor sportovních, kulturních i jiných akcí pro handicapované spoluobčany

-     Pořádání významných republikových sportovních soutěží

Sportovní klub Sport Gym J.Hradec

fitnescentrum Merkur

Petr Musil

sídl. Vajgl 595/III, J. Hradec

Tel.: 602 312 243, 602 250 504

Email: petr.o.musil@seznam.cz

Činnost klubu zahrnuje:

-          oddělení kulturistiky a fitness, oddělení dětského aerobiku, oddělení thajského boxu

-          pravidelné cvičení pro ženy a dívky

-          nezařazená skupina BreakDance

TC Vaněk – sportovní klub

Jan Vaněk

Mládežnická 253/IV, Jindřichův Hradec

Tel.: 774 510 521

Email: tcvanek@seznam.cz

Sportovní klub se zaměření na triatlon, založen v roce 1992. V současné době má 44 členů, z toho 29 je mladších 19 let. Při klubu funguje sportovní triatlonová třída (jedna ze tří v České republice). Trenér Jan Vaněk působí ve vrcholných orgánech ČSTT (např. konzultant trenérsko-metodické komise).

TJ Házená J. Hradec

Jan Dvořák

Jarošovská 743/II, J. Hradec

Tel.:  723 927 097

Email: jdvorakhazena@seznam.cz

www.tjhazena.jh.wz.cz

TJ Házená J. Hradec je občanské sdružení, které vytváří podmínky pro provozování mezinárodní házené pouze v kategorii dívek a žen. Družstva se dělí na: přípravka, minižákyně, mladší žákyně, starší žákyně, mladší dorostenky, starší dorostenky a ženy.

TJ SLOVAN Jindřichův Hradec

Jaromíra Jannová

Jarošovská 743/II, Jindřichův Hradec

Tel.: 384 361 798, 723 304 135

Email: jh.slovan@tiscali.cz

Tělovýchovná jednota Slovan je občanské sdružení, kde pravidelně cvičí a trénuje 1597 členů, z toho 816 mladších 19 let. TJ má 20 oddílů: badminton, basketbal, cyklistiku, kopanou, kanoistiku, kulturistiku, kuželky, orientační běh, plavecký oddíl, sportovní gymnastiku, stolní tenis, šachy, tenis, turistiku, volejbal, sport pro všechny, rekreační sport, florbal, karate Okinawan a Shindokan.

T. J. SOKOL Jindřichův Hradec

Radim Kvitský

U Stadionu 1283/II, Jindřichův Hradec

Tel.: 724 239 251

Email: kvitsky@seznam.cz

TJ Sokol se aktivně podílí na zajištění sportovního využití volného času mládeže, dospělých a seniorů. Snaží se nejen zvyšovat tělesnou zdatnost cvičenců, ale dle tradic Sokola vychovává své členy k osobní zodpovědnosti k etickým hodnotám, ke vzájemné úctě a sounáležitosti. Dále nabízí základním školám, ostatním sportovním klubům i široké veřejnosti pronájmy venkovních sportovišť, včetně sportovního zázemí.

USK Fakulty managementu

Ing. Pavel Král

Jarošovská 1117/II

tel.: 384 417 238

Email: kralpa@fm.vse.cz

Veslařský klub Vajgar

Martin Jedlička

Denisova 847/II, Jindřichův Hradec

Email: reklamajk@tiscali.cz

Hlavní činností organizace je naučit děti a mládež veslovat a dále rozvíjet jejich potenciál nejen fyzicky náročným tréninkem, ale i zábavnou formou. Organizace se pravidelně účastní veslařských závodů po celý rok nejen v ČR a snaží se vést mladé lidi ke sportu a tím jim vyplnit jejich volný čas.

 

 

Podpořte nás

TKS 2018

Náš výtěžek
130 340 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

TKS_obrazek_plakatek