Aerobik team Lena

Lenka Průchová

Vajgar 582/III, Jindřichův Hradec

Tel.: 777 950 925

Email: lpruchova@centrum.cz

Náplní sportovního teamu je dovést děti k radosti z pohybu a koordinaci cviků v daném tempu při vnímání rytmu hudby, protažení a uvolnění všech svalových partií, účast na soutěžích na okresních, krajských a celorepublikových úrovních.

Cílem je naučit děti základům aerobiku, získat v nich vztah ke cvičení v rytmu hudby, probudit v nich soutěživost a vůli se ve cvičení zdokonalovat.

Aeroklub, o. s.

Pavel Vránek

Pražská 744/II, Jindřichův Hradec

Tel.: 384 321 009

Email: akjh@letni.cz

Organizace provádí výcvik pilotů motorových letadel, pilotů kluzáků, ultralehkých letadel a para výcvik.

FIT studio EDEN

Lenka a Vladimír Šelongovi

Jarošovská 55/II, J. Hradec

tel.: 384 361 232, 602 560 824/825

SKOK (Sportovní klub OK) Jindřichův Hradec

Otakar Kinšt

Buk 60, Jindřichův Hradec

Tel.: 384 361 486, 606 934 098

Email: skokjh@quick.cz

Jedná se o občanské sdružení s těmito prioritami:

-     zajištění aktivního vyžití dětí a mládeže v jejich volném čase

-     pořádání jednorázových sportovních akcí a soutěží pro širokou veřejnost, zejména mládež

-     HRY USMĚVAVÝCH SRDCÍ – soubor sportovních, kulturních i jiných akcí pro handicapované spoluobčany

-     Pořádání významných republikových sportovních soutěží

Sportovní klub Sport Gym J.Hradec

fitnescentrum Merkur

Petr Musil

sídl. Vajgl 595/III, J. Hradec

Tel.: 602 312 243, 602 250 504

Email: petr.o.musil@seznam.cz

Činnost klubu zahrnuje:

-          oddělení kulturistiky a fitness, oddělení dětského aerobiku, oddělení thajského boxu

-          pravidelné cvičení pro ženy a dívky

-          nezařazená skupina BreakDance

TC Vaněk – sportovní klub

Jan Vaněk

Mládežnická 253/IV, Jindřichův Hradec

Tel.: 774 510 521

Email: tcvanek@seznam.cz

Sportovní klub se zaměření na triatlon, založen v roce 1992. V současné době má 44 členů, z toho 29 je mladších 19 let. Při klubu funguje sportovní triatlonová třída (jedna ze tří v České republice). Trenér Jan Vaněk působí ve vrcholných orgánech ČSTT (např. konzultant trenérsko-metodické komise).

TJ Házená J. Hradec

Jan Dvořák

Jarošovská 743/II, J. Hradec

Tel.:  723 927 097

Email: jdvorakhazena@seznam.cz

www.tjhazena.jh.wz.cz

TJ Házená J. Hradec je občanské sdružení, které vytváří podmínky pro provozování mezinárodní házené pouze v kategorii dívek a žen. Družstva se dělí na: přípravka, minižákyně, mladší žákyně, starší žákyně, mladší dorostenky, starší dorostenky a ženy.

TJ SLOVAN Jindřichův Hradec

Jaromíra Jannová

Jarošovská 743/II, Jindřichův Hradec

Tel.: 384 361 798, 723 304 135

Email: jh.slovan@tiscali.cz

Tělovýchovná jednota Slovan je občanské sdružení, kde pravidelně cvičí a trénuje 1597 členů, z toho 816 mladších 19 let. TJ má 20 oddílů: badminton, basketbal, cyklistiku, kopanou, kanoistiku, kulturistiku, kuželky, orientační běh, plavecký oddíl, sportovní gymnastiku, stolní tenis, šachy, tenis, turistiku, volejbal, sport pro všechny, rekreační sport, florbal, karate Okinawan a Shindokan.

T. J. SOKOL Jindřichův Hradec

Radim Kvitský

U Stadionu 1283/II, Jindřichův Hradec

Tel.: 724 239 251

Email: kvitsky@seznam.cz

TJ Sokol se aktivně podílí na zajištění sportovního využití volného času mládeže, dospělých a seniorů. Snaží se nejen zvyšovat tělesnou zdatnost cvičenců, ale dle tradic Sokola vychovává své členy k osobní zodpovědnosti k etickým hodnotám, ke vzájemné úctě a sounáležitosti. Dále nabízí základním školám, ostatním sportovním klubům i široké veřejnosti pronájmy venkovních sportovišť, včetně sportovního zázemí.

USK Fakulty managementu

Ing. Pavel Král

Jarošovská 1117/II

tel.: 384 417 238

Email: kralpa@fm.vse.cz

Veslařský klub Vajgar

Martin Jedlička

Denisova 847/II, Jindřichův Hradec

Email: reklamajk@tiscali.cz

Hlavní činností organizace je naučit děti a mládež veslovat a dále rozvíjet jejich potenciál nejen fyzicky náročným tréninkem, ale i zábavnou formou. Organizace se pravidelně účastní veslařských závodů po celý rok nejen v ČR a snaží se vést mladé lidi ke sportu a tím jim vyplnit jejich volný čas.

Nebyly nalezeny žádné odkazy.
Podpořte nás

TKS 2018

Náš výtěžek
130 340 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

TKS_obrazek_plakatek