Poslání

Naším posláním je aktivizovat rodiny s dětmi, tak aby byly schopny řešit své problémy svépomocí. (Dbáme na individuální přístup.)

Cíl služby

Cílem služby je rodina, která …

 • zvládá péči o děti (škola, stravování, hygiena, lékař, …)
 • je ekonomicky soběstačná (má stabilní příjem, zaměstnání)
 • zvládá běžné administrativní úkony (návštěva lékaře, úřadů, …)
 • je schopna hospodařit (domácnost, finance, …)
 • má navázané dobré vztahy s okolím

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby, žijící ve společné domácnosti (rodič, prarodič, pěstoun aj) pečující o děti ve věku do 18 let, které se dostaly do nepříznivé životní situace.

Nepříznivá životní situace

Nepříznivá sociální situace je ta, ve které nedochází k naplnění potřeb člena/členů rodiny

 • členové nezvládají péči o děti
 • členové nezvládají hospodaření s finančními prostředky, udržování domácnosti
 • členové nemají jasno ve svých povinnostech a kompetencích
 • členové nejsou orientováni nebo se obtížně orientují v systému, v běžných společenských normách (např. smysluplné trávení volného času, příprava jídla, příprava do školy, doprovody)

Zásady

Respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti

 • Každý člověk má svou neodejmutelnou hodnotu a důstojnost. Při poskytování služby se snažíme toto plně respektovat.

Úcta k životu

 • Při práci s klienty si uvědomujeme hodnotu života každého z nich. Ctíme hodnotu života člověka od jeho početí.

Potřebnost a podpora samostatnosti

 • Snažíme se služby poskytovat v takovém rozsahu, aby byly pro klienta smysluplné, aby nevedly k závislosti na službě ale naopak k samostatnosti a nezávislosti.

Respektování svobody volby

 • Poskytováním služby respektujeme právo klienta rozhodovat o svém životě, zároveň ho vedeme k přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

Partnerství

 • Klienta vnímáme jako partnera, který se podílí na plánování a průběhu služby.

Princip nestrannosti

 • Chceme být objektivní vůči všem členům rodiny, se kterou spolupracujeme

Bezplatnost

 • Základní činnosti služby jsou poskytovány všem klientům zdarma.

Individuální přístup

 • Ke každému členu domácnosti přistupujeme s ohledem na jeho individuální potřeby.

Přesun některých služeb do nových prostor?

kde nás najdete od nového roku 2019

V tuto chvíli necháváme schválit registrujícím orgánem prostory, které bychom rádi od 1. 1. 2019 využívali pro některé z našich služeb. Pokud vše dobře půjde, najdete část našich služeb po novém roce na adrese:  Arch. Teplého 1306/II 377 01 Jindřichův Hradec

Budovu Ministerstva zemědělství v Pravdově 837/II, 377 01 J. Hradec neopoštíme. Po novém roce nás sice najdete v jiné kanceláři, ale to nemění nic na situaci, že vám zde i nadále budeme poskytovat základní sociální poradenství a materiální pomoc.

Představujeme Vám služby Farní charity Jindřichův Hradec

Služby FCHJH

Chtěli bychom Vám tímto představit stávající služby Farní charity Jindřichův Hradec:

Den Charity

Den Charity

Přijměte pozvání na DEN CHARITY, který se uskuteční 27. 9. 2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=EWGy6rRmf14&feature=youtu.be&t=7m59s 

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO ANDRIANKU

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO ANDRIANKU

Farní charita Jindřichův Hradec ve spolupráci s panem Tomášem Šnorkem a starostou města panem Ing. Stanislavem Mrvkou pořádá veřejnou sbírku pro malou Andrianku. Výtěžek sbírky je určen na zakoupení auta. 

CHARITATIVNÍ KONCERT PRO ANDRIANKU

CHARITATIVNÍ KONCERT PRO ANDRIANKU

Srdečně Vás tímto zveme na charitativní koncert, který proběhne v sobotu 29.9.2018 od 16:00hod v Kapli sv. Máří Magdaleny. 

DEN POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC

DEN POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC

Dne 18.6.2018 proběhla na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci prezentace jindřichohradeckých poskytovatelů sociálních služeb. 

DEN POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC

DEN POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC

Srdečně Vás tímto zveme na akci Den poskytovatelů sociálních služeb, která proběhne ve středu 20.06.2018 od 10:30hod u kulturního domu Střelnice. Přijďte se podívat i na prezentaci služeb Farní charity Jindřichův Hradec. Těšíme se na Vás!

VÝDEJNA SAMARITÁN

Samaritán

Od 24. 4. 2018 otevíráme VÝDEJNU SAMARITÁN

Hledáme sociálního pracovníka

hledáme sociálního pracovníka na FCHJH

Farní charita Jindřichův Hradec hledá kandidáta na pozici sociální pracovník Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Poradny pro lidi v nouzi

KONCERT BRATŘÍ EBENŮ SE NEBÝVALE VYDAŘIL

KONCERT BRATŘÍ EBENŮ SE NEBÝVALE VYDAŘIL

V Českých Budějovicích bylo v pátek 6. října vpodvečer v Metropolu a v jeho okolí opravdu živo. Sešly se totiž rovnou tři akce: divadelní představení, předvolební agitační program a benefiční koncert pro charitu.  A kdo přišel právě na koncert, dobře udělal. Hráli totiž „Ebeni“.