Poslání

Naším posláním je aktivizovat rodiny s dětmi, tak aby byly schopny řešit své problémy svépomocí. (Dbáme na individuální přístup.)

Cíl služby

Cílem služby je rodina, která …

- zvládá běžné administrativní úkony (návštěva lékaře, úřadů, …)

-  je ekonomicky soběstačná (má stabilní příjem, zaměstnání)

- zvládá péči o děti (škola, stravování, hygiena, lékař, …)

- je schopna hospodařit (domácnost, finance, …)

- má navázané dobré vztahy s okolím

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby žijící ve společné domácnosti (rodič, prarodič, pěstoun aj) pečující o děti ve věku do 18 let, kteří se dostali do nepříznivé životní situace.

Nepříznivá životní situace

Nepříznivá sociální situace je ta, ve které nedochází k naplnění potřeb člena/členů rodiny

- členové nezvládají péči o děti

- členové nezvládají hospodaření s finančními prostředky, udržování domácnosti

- členové nemají jasno ve svých povinnostech a kompetencích

- členové nejsou orientováni nebo se obtížně orientují v systému, v běžných společenských normách (např. smysluplné trávení volného času, příprava jídla, příprava do školy, doprovody)

Zásady

Respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti

Každý člověk má svou neodejmutelnou hodnotu a důstojnost. Při poskytování služby se snažíme toto plně respektovat.

Úcta k životu

Při práci s klienty si uvědomujeme hodnotu života každého z nich. Ctíme hodnotu života člověka od jeho početí.

Potřebnost a podpora samostatnosti

Snažíme se služby poskytovat v takovém rozsahu, aby byly pro klienta smysluplné, aby nevedly k závislosti na službě ale naopak k samostatnosti a nezávislosti.

Respektování svobody volby

Poskytováním služby respektujeme právo klienta rozhodovat o svém životě, zároveň ho vedeme k přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí.

Partnerství

Klienta vnímáme jako partnera, který se podílí na plánování a průběhu služby.

Princip nestrannosti

Chceme být objektivní vůči všem členům rodiny, se kterou spolupracujeme

Bezplatnost

Základní činnosti služby jsou poskytovány všem klientům zdarma.

Individuální přístup

Ke každému členu domácnosti přistupujeme s ohledem na jeho individuální potřeby.

Den Charity

Den Charity

Přijměte pozvání na DEN CHARITY, který se uskuteční 27. 9. 2018: 

https://www.youtube.com/watch?v=EWGy6rRmf14&feature=youtu.be&t=7m59s 

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO ANDRIANKU

VEŘEJNÁ SBÍRKA PRO ANDRIANKU

Farní charita Jindřichův Hradec ve spolupráci s panem Tomášem Šnorkem a starostou města panem Ing. Stanislavem Mrvkou pořádá veřejnou sbírku pro malou Andrianku. Výtěžek sbírky je určen na zakoupení auta. 

CHARITATIVNÍ KONCERT PRO ANDRIANKU

CHARITATIVNÍ KONCERT PRO ANDRIANKU

Srdečně Vás tímto zveme na charitativní koncert, který proběhne v sobotu 29.9.2018 od 16:00hod v Kapli sv. Máří Magdaleny. 

DEN POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC

DEN POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC

Dne 18.6.2018 proběhla na Masarykově náměstí v Jindřichově Hradci prezentace jindřichohradeckých poskytovatelů sociálních služeb. 

DEN POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC

DEN POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC

Srdečně Vás tímto zveme na akci Den poskytovatelů sociálních služeb, která proběhne ve středu 20.06.2018 od 10:30hod u kulturního domu Střelnice. Přijďte se podívat i na prezentaci služeb Farní charity Jindřichův Hradec. Těšíme se na Vás!

VÝDEJNA SAMARITÁN

Samaritán

Od 24. 4. 2018 otevíráme VÝDEJNU SAMARITÁN

Hledáme sociálního pracovníka

hledáme sociálního pracovníka na FCHJH

Farní charita Jindřichův Hradec hledá kandidáta na pozici sociální pracovník Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Poradny pro lidi v nouzi

KONCERT BRATŘÍ EBENŮ SE NEBÝVALE VYDAŘIL

KONCERT BRATŘÍ EBENŮ SE NEBÝVALE VYDAŘIL

V Českých Budějovicích bylo v pátek 6. října vpodvečer v Metropolu a v jeho okolí opravdu živo. Sešly se totiž rovnou tři akce: divadelní představení, předvolební agitační program a benefiční koncert pro charitu.  A kdo přišel právě na koncert, dobře udělal. Hráli totiž „Ebeni“.

Soutěž pro studenty: Člověk a jeho vztah k víře

Soutěž pro studenty: Člověk a jeho vztah k víře

Charita ČR vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol, která je součástí projektu Žijeme spolu, mluvíme spolu – výukou k toleranci a kultuře dialogu.Tématem soutěže je Člověk a jeho vztah k víře či náboženství.

Pátý ročník Tradiční polévky pro potřebné

Pátý ročník Tradiční polévky pro potřebné

Dne 23.12.2016 se konal již pátý ročník Polévky pro potřebné.