Tříkrálová sbírka je v plném proudu

Koledníky můžete v ulicích potkávat do 14.1.2018. Chcete vědět kam poputují peníze?

Výtěžek tříkrálové sbírky je rozdělen následně:
65 % jde na projekty Farní charity Jindřichův Hradec 
15 % je určeno na projekty Českobudějovické charity
10 % pomůže potřebným v zahraničí
5 % jde na celostátní projekty
5 % je režie sbírky

Záměr Farní charity Jindřichův Hradec pro rok 2018
Z vybrané částky jde 65% na projekty FChJH. Každý rok jednotlivé charity vypisují svůj záměr pro jednotlivé TS. Pro letošní rok budou peníze z výtěžku určeného Farní charitě Jindřichův Hradec použity následujícím způsobem:

• 30% na zkvalitnění poskytovaných služeb Poradny pro lidi v nouzi (19,5% z celkové vybrané částky)
• 25% na zkvalitnění poskytovaných služeb Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (16,25% z celkové vybrané částky)
• 25% na zkvalitnění poskytovaných služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Síť (16,25% z celkové vybrané částky)
• 20% na zkvalitnění poskytovaných služeb Noclehárny sv. Antonína (13% z celkové vybrané částky)