Bc. Karolína Píchová, DiS.

  • Tel.: 731 604 554

Organizace:


Seznam zařízení:


Seznam služeb:

Noclehárna sv.Antonína - vedoucí zařízení SASrd - vedoucí zařízení NZDM - vedoucí zařízení Poradna pro lidi v nouzi - sociální pracovník, vedoucí zařízení