Noclehárna sv.Antonína


  • Tel.: 731 604 554
 
Nežárecká 115, Jindřichův Hradec, 377 01

Cílové skupiny: osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ošacení, psychosociální poradenství Fakultativní služby:

Výdejna Samaritán - nouzový šatník, potravinová, hygienická a jiná materiální pomoc

 

 

Služba je poskytována denně a to v čase od 20:00 do 8:00. Ubytovací čas pro klienty je v době do 20:00 do 21:30.

Kapacita služby je 8 lůžek.

POSLÁNÍ:

Posláním služby je jednorázově poskytnout nocleh a jednoduché zázemí osobám, které v důsledku nepříznivé životní situace nemají jinou alternativu přenocování, nežli setrvat venku v prostředí pro klienta nevyhovujícím / ohrožujícím. Poskytováním noclehu, čistého prostředí k přenocování a možnosti udržovat osobní hygienu pomáháme klientovi zvýšit kvalitu jeho života, popřípadě se snáze začlenit do majoritní společnosti.

CÍLE:

  • Cílem služby je poskytnutí jednorázové pomoci (noclehu) osobám bez přístřeší ve standardním hygienickém prostředí (čisté lůžkoviny, ručníky, čisté prostředí).
  • Cílem služby je i poskytnutí zázemí pro osobní hygienu a poskytnutí zázemí pro jednoduchou úpravu stravy (např.: ohřátí jídla, uvařit si čaj, uvařit si instantní polévku, apod.)
  • Cílem služby je pomoci klientovi s řešením jeho nepříznivé životní situace pomocí odborného sociálního poradenství.

CÍLOVÁ SKUPINA:

  • muži bez přístřeší starší 18-ti let komunikující v českém jazyce, kteří jsou plně soběstační

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Karolína Píchová, DiS. - ředitelka Mgr. Alena Gregorová - sociální pracovník Bc. Karel Zábrodský - pracovník v sociálních službách Dana Klimešová - pracovník v sociálních službách