NZDM


  • Tel.: 731 402 982
 
Staré Město pod Landštejnem 1, Staré Město pod Landštejnem , 378 82

Způsob poskytování: Činnosti: kontaktní práce, informační servis, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, případová práce, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, situační intervence, pomoc v krizi, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby: NE

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež SÍŤ je ambulantní služba, která nabízí bezpečný prostor, ve kterém poskytuje zázemí a pomoc dospívající mládeži žijící v obci Staré město pod Landštejnem a jejím okolí, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi. Díky nabídce smysluplného prožití volného času se snažíme o prevenci společensky nežádoucích jevů.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Karolína Píchová, DiS. - vedoucí zařízení