Poradna pro lidi v nouzi


  • Tel.: 731 604 554, 730 540 628
 
Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec, 377 01

Cílové skupiny: senioři, osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby do 26 let věku opouštějící školská ústavní zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, případně propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby, oběti domácího násilí
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE

Tříkrálová sbírka, humanitární pomoc, adopce na dálku.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Karolína Píchová, DiS. - sociální pracovník, vedoucí zařízení Mgr. Alena Gregorová - sociální pracovník