SASrdCílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti Fakultativní služby:

Nouzový šatník, FEAD - potravinová a hygenická pomoc

Poslání

Posláním služby je aktivizovat rodiny s dětmi, tak aby byly schopny řešit své problémy svépomoc

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby žijící ve společné domácnosti (rodič, prarodič, pěstoun aj) pečující o děti ve věku do 18 let, kteří se dostali do nepříznivé životní situace.

Nepříznivá životní situace

Nepříznivá sociální situace je ta, ve které nedochází k naplnění potřeb člena/členů rodiny

* členové nezvládají péči o děti

* členové nezvládají hospodaření s finančními prostředky, udržování domácnosti

* členové nemají jasno ve svých povinnostech a kompetencích

* členové nejsou orientováni nebo se obtížně orientují v systému, v běžných společenských normách (např. smysluplné trávení volného času, příprava jídla, příprava do školy, doprovody)

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Karolína Píchová, DiS. - vedoucí zařízení Bc. Libuše Šimonová - sociální pracovnice Mgr. Alena Gregorová - sociální pracovnice