Nadace Vinci podpořila sportovní aktivity
27. listopadu 2022 Aktuálně

Nadace Vinci podpořila sportovní aktivity

Nadace VINCI poskytla na projekt Návrat dětí ke sportu 21 tisíc korun. Cílem byla podpora dětí, které se potýkají s nepříznivou sociální situací, v aktivním trávení volného času v nerizikovém prostředí. Díky získaným penězů nakoupila Charita Jindřichův Hradec skateboardy, koloběžky, brusle, helmy, oblečení a další drobné sportovní vybavení. Vše mohou děti využívat při návštěvě Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kompas.

Od září 2021 v NZDM Kompas vznikla terénní forma práce, takže pracovníci mohou s klienty pobývat i venku, na sportovištích. Naši klienti si tedy už mohou vyzkoušet aktivity, ke kterým často nemají kvůli jejich socioekonomické situaci přístup. Mezi takové aktivity patří právě sportování v jindřichohradeckém skateparku i mimo něj. Bez potřebného sportovního vybavení by se k takovému sportování dostaly jen těžko.

Za získané peníze Charita nakoupila sportovní oblečení, obuv, helmy, dále skateboardy, koloběžky, kolečkové brusle a další drobné sportovní vybavení. Tyto věci mohou děti využít při návštěvě NZDM Kompas a vyzkoušet je mimo jiné v jindřichohradeckém skateparku.

O projektu "Návrat dětí ke sportu"
Je zaměřený na cílovou skupinu dětí, které se pohybují v rizikovém prostředí. Často se jedná o klienty, kteří se nacházejí na okraji společnosti a jsou ohroženi izolací a sociálním vyloučením. V Charitě věříme, že sport dokáže mazat bariéry a stmelovat lidi různé rasy, vyznání a socioekonomického postavení. Navíc covidová omezení se dotkla i dětí z NZDM Kompas a ještě více tak omezila jejich možnosti. Sociální pracovníci proto chtějí umožnit těmto dětem, aby si mohly vyzkoušet co nejvíce aktivit, které běžně zažívají jejich vrstevníci. Nadace Vinci poskytla na nákup sportovního vybavení 21 000 Kč. Děkujeme!

vinci

Pusťe si video:

 

 

 

Mgr. Miroslava Mayerová

PR pracovník
Tel.: 605 791 147 E-mail: 8bEy9-5nW5zka3hgc8m%C8.jW_rmO1.7~bGkO1p