Noclehárna sv. Antonína

Noclehárna pro muže byla zřízena roku 2012. V roce 2021 došlo k rozšíření služeb a jsou poskytována lůžka i pro ženy.

Poslání

Posláním služby je jednorázově poskytnout nocleh a jednoduché zázemí osobám, ktev důsledku nepříznivé životní situace nemají jinou alternativu přenocování nežli setrvat venku. Poskytováním noclehu, čistého prostředí a možnosti udržovat osobní hygienu pomáháme klientovi zvýšit kvalitu jeho života, popřípadě se snáze začlenit do společnosti. 

Okruh osob, kterým je služba poskytována

Osoby bez přístřeší (muži a ženy) starší 18 let komunikující v českém jazyce, kteří jsou plně soběstační.

Cíle 

 • poskytnutí jednorázové pomoci (noclehu) osobám bez přístřeší  
 • poskytnutí zázemí pro osobní hygienu a jednoduchou úpravu stravy (ohřev jídla, vaření pokrmu či teplého nápoje) 
 • pomoci klientovi s řešením jeho nepříznivé životní situace pomocí základního sociálního poradenství 

Kapacita služby

Kapacita Noclehárny sv. Antonína je 8 lůžek pro muže, 3 lůžka pro ženy.  

Ceník služeb

Služba je zpoplatněna.

 • První nocleh je klientovi poskytnut zdarma.
 • Každý další za poplatek: 40Kč/noc.
 • Noclehárna sv. Antonína poskytuje také fakultativní služby.
  • Nouzový šatník i potravinová pomoc jsou poskytovány zcela zdarma.
  • Zpoplatněna je služba praní a sušení prádla (vč.) a to částkou 30Kč

Ceník služeb naleznete také zde.

Přidruženými službami často našimi klienty využívanými jsou: Poradna pro lidi v nouzi a Výdejna Samaritán poskytující materiální pomoc.

Zásady poskytované sociální služby

 • Rovnost

  Ke každému klientovi přistupujeme nestranně. Všichni klienti mají stejná práva a povinnosti. 
 • Respekt

  Respektujeme právo klienta rozhodovat o svém životě, zároveň jej vedeme k přijetí zodpovědnosti za svá rozhodnutí. 
 • Individuální přístup

  Přistupujeme ke klientovi individuálně s ohledem na jeho možnosti a potřeby.
 • Mlčenlivost a anonymita

  Jsme vázáni mlčenlivostí, kterou můžeme porušit pouze v případě, jedná-li se o rozpor s platnými právními předpisy. Klient může službu využít anonymně.  

Způsob navázání spolupráce

Kontaktování zájemcem:

Zájemci o službu mohou zařízení zkontaktovat telefonicky, osobní návštěvou, písemně, prostřednictvím druhé osoby (např. pracovníky MěÚ, pracovníky jiného zařízení, příbuznými, atd.).

První informace zjišťované a poskytované zájemci:

Pracovník při jednání se zájemcem o službu zjišťuje aktuální situaci uživatele a jeho potřeby, přičemž ověřuje, zdali je zařízení schopno naplnit potřeby uživatele.

Pracovník předává zájemci veškeré informace, které se týkají služby, zejména možnosti ubytování, základní pravidla zařízení, sděluje práva a povinnosti klientů, informuje o zpracování osobních údajů atd.Dojde-li k vzájemnému souladu mezi pracovníkem a zájemce a tedy: zájemce patří do cílové skupiny služby, požaduje služby, které mu je Noclehárna sv. Antonína schopna poskytnout a přijímá sdělené informace a pravidla, není plná kapacita služby, je se zájemcem uzavřena ústní smlouva.

Ústní smlouva obsahuje:

 1. označení smluvních stran
 2. druh sociální služby
 3. rozsah poskytování sociální služby
 4. místo a čas poskytování sociální služby
 5. výši úhrady za sociální služby
 6. ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb
 7. výpovědní důvody a výpovědní lhůty
 8. dobu platnosti smlouvy

V případě, že dojde k odmítnutí zájemce o službu ze zákonem stanovených důvodů je zájemce zaevidován do Evidence odmítnutých zájemců o službu a je mu nabídnuto jiné řešení jeho situace (např. kontakt na azylové domy, ubytovny atd.).

Provozní doba

Služba je poskytována denně od pondělí do neděle, 365 dnů v roce.

adresa: Nežárecká 115, Jindřichův Hradec 377 01

  Otevírací doba Ubytovací doba
Pondělí 20:00 - 8:00 20:00 - 21:30
Úterý 20:00 - 8:00 20:00 - 21:30
Středa 20:00 - 8:00 20:00 - 21:30
Čtvrtek 20:00 - 8:00 20:00 - 21:30
Pátek 20:00 - 8:00 20:00 - 21:30
Sobota 20:00 - 8:00 20:00 - 21:30
Neděle 20:00 - 8:00 20:00 - 21:30

Kontakt