Stáže a dobrovolnictví

Chcete lépe poznat organizaci Charity Jindřichův Hradec? Rádi byste získali zkušenosti, naučili se nové dovednosti či načerpali inspiraci? Naše Charita nabízí dvě možnosti: 

Foto_ Jakub ŽÁK

Stáže pro studenty

Charita Jindřichův Hradec nabízí praxe a stáže studentům VOŠ a VŠ především sociálně-právního zaměření. Snažíme se zprostředkovat zkušenosti z praxe. Studenti mají možnost nahlédnout do chodu organizace, spolupracovat se sociálními pracovníky a být přítomni během intervencí s klienty. Nabízíme možnost absolvovat jak krátkodobé praxe tak dlouhodobé praxe. Studenti po ukončení dostanou potvrzení o absolvování praxe a hodnotící zprávu. 

ruce

Dobrovolnictví 

Dobrovolníkem se může stát každý, kdo se ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem může být fyzická osoba starší 15 let při dobrovolnické službě na území České republiky, která je trestně bezúhonná, zdravotně způsobilá, spolehlivá, má smysl pro vlastní odpovědnost.  Nabídku dobrovolnictví naleznete níže na této stránce. 

 

 

Dobrovolníky hledáme zejména do těchto oblastí:

nzdm ruce

NZDM KOMPAS

Máte rádi práci s dětmi a mládeží? Jste kreativní, máte plno nápadů, chcete získat  nebo rozvinout své zkušenosti a dovednosti? Hledáte smysluplné využití volného času v odpoledních hodinách? Staňte se dobrovolníkem Klubu Kompas, určený pro děti a mládež ve věku 7-22let. Otevřeno je každý všední den od 11:00h-19:00h. 

Foto_ Jakub ŽÁK

VÝDEJNA SAMARITÁN

Hledáte dobrovolnictví trochu jiného rázu? Máte smysl pro pořádek a úklid? Tak hledáme právě Vás! Výdejna Samaritán je místem, které poskytuje potravinovou a materiální pomoc pro lidi v nouzi. Hledáme dobrovolníky na pravidelnou i nepravidelnou výpomoc při úklidu, třídění a skládání oblečení do regálů. 

potravinová sbr 2019

JEDNORÁZOVÉ AKCE

Nemáte dostatek volného času na pravidelné dobrovolnictví? Nevadí, zapojit se můžete do jednorázových akcí během celého roku. Jedná se o akce jednodenní, např. Potravinová sbírka nebo vícedenní, např. Tříkrálová sbírka. Aktuální výzvy na jednorázové akce se dozvíte na našem webu, sociálních sítí nebo nás kontaktujte.