Stáže a dobrovolnictví

Chcete lépe poznat organizaci Charity Jindřichův Hradec? Rádi byste získali zkušenosti, naučili se nové dovednosti či načerpali inspiraci? Naše Charita nabízí dvě možnosti: 

Dobrovolnictví

senior

Dobrovolníkem se může stát každý, kdo se ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem může být fyzická osoba starší 15 let při dobrovolnické službě na území České republiky, která je trestně bezúhonná, zdravotně způsobilá, spolehlivá, má smysl pro vlastní odpovědnost.  Nabídku dobrovolnictví naleznete níže na této stránce. 


VÍCE INFORMACÍ

Stáže pro studenty 

Emily Heidt


Charita Jindřichův Hradec nabízí praxe a stáže studentům VOŠ a VŠ především sociálně-právního zaměření. Snažíme se zprostředkovat zkušenosti z praxe. Studenti mají možnost nahlédnout do chodu organizace, spolupracovat se sociálními pracovníky a být přítomni během intervencí s klienty. Nabízíme možnost absolvovat jak krátkodobé praxe tak dlouhodobé praxe. Studenti po ukončení dostanou potvrzení o absolvování praxe a hodnotící zprávu.