Kdo jsme

Charita Jindřichův Hradec je účelovým zařízením římskokatolické církve, je tedy nestátní neziskovou organizací. Naše Charita je evidovaná právnická osoba na Ministerstvu kultury ČR. Byla zřízena již roce 1992 dekretem českobudějovického biskupa ThDr. Antonína Lišky, právní subjektivitu získala k 1. 5. 1999 zřizovacím dekretem českobudějovického biskupa ThDr. Antonína Lišky.Naše Charita působí na území města Jindřichův Hradec a v obcích k němu přihlehlých. Územní působnost pro většinu služeb je ORP Jindřichův Hradec. 

Charita Jindřichův Hradec je organizační podřízenou složkou Diecézní charity České Budějovice, která je členem sdružení Charita Česká republika.

Poslání a cíle

Posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v tísni, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo státní a politickou příslušnost a poskytování sociálních a zdravotních služeb, charitativní a humanitární pomoci. 

Služba milosrdné lásky je vyjádřena např. v evangeliu podle sv. Matouše 25, 35 slovy:

Neboť jsem  hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou

 

Činnost

Charita Jindřichův Hradec poskytuje čtyři registrované sociální služby:

Fakultativní služba: