Projekty

Podpora, pomoc a integrace lidí prchajících před válkou na Ukrajině v rámci ORP Jindřichův Hradec

Cílem projektu je pomoci lidem z utíkajícím z Ukrajiny z důvodu válečného konfliktu, kteří jsou držiteli speciálního víza a dočasné ochrany. Těmto osobám chceme v první řadě pomoci zajistit základní životní potřeby, poté jim chceme poskytnout potřebnou podporu a pomoc (např. skrze poradenství, zajištění doprovodů, výuku jazyka atp.). Konečným a hlavním cílem je integrace těchto osob do společnosti a jejich zmocnění tak, aby byli schopni poradit si se svými problémy samostatně. Projekt je realizován za podpory Ministerstva vnitra České republiky.


Název programu:
Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022
Název projektu:
Podpora, pomoc a integrace lidí prchajících před válkou na Ukrajině v rámci ORP Jindřichův Hradec
Realizace:
od 1.3. 2022 do 31. 12. 2022
Dotace:
1 260 927 Kč
Počet dobrovolníků podílejících se na realizaci:
21
Logo_CMYK (1)

Šance pro každé dítě zažít školní úspěch na Jindřichohradecku

Charita Jindřichův Hradec zřídila v roce 2019 Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kompas (dále NZDM) v
Jindřichově Hradci. Každodenně v odpoledních hodinách, během prázdnin v průběhu dne, s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného nebo až patologického prostředí pracuje tým proškolených odborníků, kteří se zaměřují na poskytování pomoci dětem a mládeži v jejich nepříznivé životní situací. Zařízení nabízí bezpečné zázemí, smysluplné trávení volného času a dále také prostředí pro přiměřené vzdělávání dětí atp.


Našim cílem je, aby všechny "naše" děti, pohybující se často na okraji společnosti, zažily školní
úspěch a uvědomily si, že i ony mají svou cenu a že každé z nich může v něčem vyniknout. Právě pro
tyto děti je důležité, aby si prostřednictvím pocitu úspěchu uvědomily, že jejich snaha a práce nesou
své ovoce a začaly si osvojovat základní pracovní návyky, které doma nemusí běžně vidět.
Plánujeme naše řady odborníků a pracovníků rozšířit o další doučující, a to i konkrétních předmětů tak,
abychom byli schopni pomoci co největšímu okruhu žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
na Jindřichohradecku.

Doučování bude probíhat primárně v prostorách Charity, v případě potřeby a
utvoření menší skupinky do 5 žáků může proběhnout i v náhradních prostorách - místě bydliště, parku
atd. Z vlastní zkušenosti víme, že ne všechny děti si budou moci dovolit nebo nebo chtít dojíždět na
Charitu v J. Hradci, některé rodiny z různých důvodů odmítnou doučování u nich doma. Pro takové
případy jsme připraveni darovat či zapůjčit vybraným dětem počítače vybavené sluchátky s
mikrofony a webkamerami a doučovat v online prostředí.
Naší snahou je, aby doučování probíhalo zejména individuální formou, jelikož se často jedná o hlubší
deficity ve vědomostech a každé dítě, se kterým již spolupracujeme, si nese své vlastní traumata
často spojená se školním prostředím. Naši doučující budou kolegy z NZDM proškoleni, aby dokázali
lépe navázat spolupráci i s těmito dětmi. Věříme, že výstupem projektu nebude jenom zlepšení
školního prospěchu, ale zejména vztahu dítě - škola a dále také to, že si děti s sebou odnesou pocit
vlastní hodnoty.


Dotační oblast:
Doučování - žadatel NNO 2022
Název projektu:
Šance pro každé dítě zažít školní úspěch na Jindřichohradecku
Realizace:
od 1.4.2022 do 31.12.2022
Financováno Evropskou unií – Next Generation EU
loga_eu_MSMT

Suchá postel a teplá sprcha pro každého

Charita Jindřichův Hradec provozuje Noclehárnu sv. Antonína, která původně vznikla pouze jako zařízení pro muže. Nyní je možné, aby v zařízení přespaly také ženy. Právě proto potřebovala Charita Jindřichův Hradec prostory dovybavit. Díky podpoře Moneta Money Bank bylo možné nakoupit vybavení jako uzamykatelné boxy, pračku, polštáře, peřiny, prostěradla, stůl, židle, lampy, konvice a mříž. 

Název projektu:
Suchá postel a teplá sprcha pro každého
Realizace:
2022
Dotace:
50 000 Kč
Financováno Moneta Money Bank
moneta

Podpora kvalitní a odborné péče o uprchlíky a lidi v nouzi

Kvalitní odbornou péči pro uprchlíky a lidi v nouzi mohla Charita Jindřichův Hradec zrealizovat díky programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. Nadace poskytla peníze na humanitárního pracovníka, který se tak může naplno věnovat lidem, kteří se ocitli v nelehké životní situaci.

Název projektu:
Podpora kvalitní a odborné péče o uprchlíky a lidi v nouzi
Program:
Obyčejný život
Realizace:
2022
Dotace:
40 000 Kč
Podpořeno z programu Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

VDV-logo-png