Projekty

Podpora, pomoc a integrace lidí prchajících před válkou na Ukrajině v rámci ORP Jindřichův Hradec

Cílem projektu je pomoci lidem z utíkajícím z Ukrajiny z důvodu válečného konfliktu, kteří jsou držiteli speciálního víza a dočasné ochrany. Těmto osobám chceme v první řadě pomoci zajistit základní životní potřeby, poté jim chceme poskytnout potřebnou podporu a pomoc (např. skrze poradenství, zajištění doprovodů, výuku jazyka atp.). Konečným a hlavním cílem je integrace těchto osob do společnosti a jejich zmocnění tak, aby byli schopni poradit si se svými problémy samostatně. Projekt je realizován za podpory Ministerstva vnitra České republiky.

Název programu:
Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022
Název projektu:
Podpora, pomoc a integrace lidí prchajících před válkou na Ukrajině v rámci ORP Jindřichův Hradec
Realizace:
od 1.3. 2022 do 31. 12. 2022
Dotace:
1 260 927 Kč
Počet dobrovolníků podílejících se na realizaci:
21

mvcr

Název projektu Šance pro každé dítě zažít školní úspěch na Jindřichohradecku

Charita Jindřichův Hradec zřídila v roce 2019 Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kompas (dále NZDM) v
Jindřichově Hradci. Každodenně v odpoledních hodinách, během prázdnin v průběhu dne, s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného nebo až patologického prostředí pracuje tým proškolených odborníků, kteří se zaměřují na poskytování pomoci dětem a mládeži v jejich nepříznivé životní situací. Zařízení nabízí bezpečné zázemí, smysluplné trávení volného času a dále také prostředí pro přiměřené vzdělávání dětí atp.

Našim cílem je, aby všechny "naše" děti, pohybující se často na okraji společnosti, zažily školní
úspěch a uvědomily si, že i ony mají svou cenu a že každé z nich může v něčem vyniknout. Právě pro
tyto děti je důležité, aby si prostřednictvím pocitu úspěchu uvědomily, že jejich snaha a práce nesou
své ovoce a začaly si osvojovat základní pracovní návyky, které doma nemusí běžně vidět.
Plánujeme naše řady odborníků a pracovníků rozšířit o další doučující, a to i konkrétních předmětů tak,
abychom byli schopni pomoci co největšímu okruhu žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí
na Jindřichohradecku.
Doučování bude probíhat primárně v prostorách Charity, v případě potřeby a
utvoření menší skupinky do 5 žáků může proběhnout i v náhradních prostorách - místě bydliště, parku
atd. Z vlastní zkušenosti víme, že ne všechny děti si budou moci dovolit nebo nebo chtít dojíždět na
Charitu v J. Hradci, některé rodiny z různých důvodů odmítnou doučování u nich doma. Pro takové
případy jsme připraveni darovat či zapůjčit vybraným dětem počítače vybavené sluchátky s
mikrofony a webkamerami a doučovat v online prostředí.
Naší snahou je, aby doučování probíhalo zejména individuální formou, jelikož se často jedná o hlubší
deficity ve vědomostech a každé dítě, se kterým již spolupracujeme, si nese své vlastní traumata
často spojená se školním prostředím. Naši doučující budou kolegy z NZDM proškoleni, aby dokázali
lépe navázat spolupráci i s těmito dětmi. Věříme, že výstupem projektu nebude jenom zlepšení
školního prospěchu, ale zejména vztahu dítě - škola a dále také to, že si děti s sebou odnesou pocit
vlastní hodnoty.

Dotační oblast:
Doučování - žadatel NNO 2022
Název projektu:
Šance pro každé dítě zažít školní úspěch na Jindřichohradecku
Realizace:
od 1.4.2022 do 31.12.2022
 
Financováno Evropskou unií – Next Generation EU
loga_eu_MSMT