Pomoc Ukrajincům

Jak mohu pomoci já?

 • Finanční pomoc Ukrajincům na jihu Čech
  Finanční dar můžete zaslat na náš sbírkový účet číslo 1000039989/5500 s variabilním symbolem 200
  . Vaším příspěvkem pomůžete Ukrajincům, kteří uprchnou před válkou na jih Čech.
 • Charita pro Ukrajinu – Finanční pomoc lidem na Ukrajině
  • Charita Česká republika vyhlásila finanční sbírku na zajištění základních potřeb. Pomoc je realizovaná prostřednictvím Charity Ukrajina. Sbírku je možné podpořit bezhotovostní platbou na sbírkový účet. Sbírkový účet má číslo 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104. Druhou možností je zaslání dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90.
 • Ubytování
  Přijímáme nabídky ubytování pro Ukrajince. Vyplňte náš FORMULÁŘ.
  Případně nás kontaktujte na e-mail ukrajina2022@dchcb.charita.cz nebo tel.: +420 733 741 405.
 • Potravinovou a jinou materiální pomoc
  Aktuální seznam přijímaných komodit do Výdejny Samaritán pro lidi v nouzi naleznete na této STRÁNCE.
 • Dobrovolnictví
  Hledáme dobrovolníky s plynulou znalostí ukrajinštiny, popř. ruštiny nebo pomoc se zajištěním převozu nábytku. Kontaktujte, prosím, naší pracovnici Mgr. Veroniku Rozsypalovou na e-mailu: veronika.rozsypalova@jhradec.charita.cz.

Kontaktujte naši Poradnu pro lidi v nouzi

ua1ua2

sociální pracovnice Bc. Šárka Petráková:

Více informací o této službě naleznete zde.

Poradna pro cizince a migranty v Českých Budějovicích

Kanovnická 18, 370 01 České Budějovice
tel.: 734 435 344
e-mail: cizinci@dchcb.charita.cz

Pondělí-pátek 8:00 – 12:00 12:30 –16:00

Víkendová informační linka pro občany Ukrajiny

v provozu o víkendech vždy 7 - 19 hodin, volejte na tel. +420 732 250 873

Bohoslužby v Jindřichově Hradci

                              Bohoslužby - JH - CZ(5) Bohoslužby - JH - UA(3)

Nejčastější otázky

Může za mnou do ČR přijet rodina?

Ano, může. Nutné opětovně přicestovat na základě předložení biometrického pasu, pokud jej nemáte, je nutno se po příjezdu nahlásit na cizinecké policii. Následně možno žádat o speciální dlouhodobé vízum.

Bude mi končit pobytové povolení, co mám dělat?

Pokud platnost vašeho pobytového oprávnění (schengenského víza / sezónního víza / mimořádného pracovního víza) vyprší za dobu kratší než 14 dnů a nemůžete se kvůli konfliktu vrátit na Ukrajinu, je nutné dostavit se na pracoviště OAMP.

V návaznosti na probíhající konflikt je umožněno zažádat si o speciální druh dlouhodobého víza. Pokud máte platné povolení k zaměstnání, můžete nadále pracovat. V opačném případě je nutné vyřídit si povolení k zaměstnáni.

Bylo mi uděleno speciální dlouhodobé vízum, nyní je ale nově udělována dočasná ochrana. Je mezi tím nějaký rozdíl? Mám se dostavit na pracoviště a požádat o udělení dočasné ochrany?

Od úterý 22. března 2022 se občanům Ukrajiny a jejich rodinným příslušníkům, kteří přijíždí z důvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajině, uděluje vízum za účelem dočasné ochrany. Osoby, které již získaly speciální dlouhodobé vízum, budou automaticky převedeni do systému dočasné ochrany. Není tedy potřeba cokoliv vyřizovat nebo o dočasnou ochranu žádat, dostanete ji automaticky a prokážete to původním vízovým štítkem nebo vízovým razítkem, které jste dostali při udělení speciálního dlouhodobého víza.

Nemám finanční prostředky, co mám dělat?

Pokud jste osobou, která se dostala do ČR, nemáte pobytové oprávnění a nemáte finanční prostředky, požádejte si u Úřadu práce ČR o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné újmy na zdraví. Úřad práce ČR ve zrychleném řízení posoudí Vaši žádost a může Vám vyplatit finanční prostředky v hotovosti.

Jakou výši mi Úřad práce ČR může poskytnout u mimořádné okamžité pomoci z důvodu újmy na zdraví?

Úřad práce ČR poskytne finanční prostředky, dle výše Vašeho věku:
Dítě do 6 let věku – 1 970 Kč
Díle od 6 do 15 let věku – 2 420 Kč
Dítě od 15 do 26 let věku – 2 770 Kč
Osoba starší 26 let – 2 490 Kč.

Kdy mi Úřad práce ČR vyplatí finanční prostředky u mimořádné okamžité pomoci z důvodu újmy na zdraví?

Úřad práce ČR ve zrychleném správním řízení posoudí podmínky pro vznik nároku na mimořádnou okamžitou pomoc. Finanční prostředky Vám je schopen Úřad práce ČR vyplatit ihned.

Poskytnuté finanční prostředky u mimořádné okamžité pomoci z důvodu újmy na zdraví jsou pro celou moji rodinu?

Ne. Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc v rámci jedné rodiny podává každá osoba za sebe (za děti mladší 18 let podávají žádost rodiče).

Kdy a jak mi Úřad práce ČR vyplatí finanční prostředky?

Co nejdříve a výplata dávky může proběhnout hotovostně, převodem na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Kde mám žádost podat?

Žádost se podává na nejbližším kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, kde se v současné době nacházíte. Seznam kontaktních pracovišť Úřadu práce ČR je k dispozici na https://www.uradprace.cz/web/cz/kontakty-2.

Je v České republice i za těchto podmínek možné pracovat?

Pokud chcete v České republice začít pracovat a nevíte, kde hledat vhodné zaměstnání, můžete se obrátit na Úřad práce ČR, který Vám se zprostředkováním zaměstnání pomůže.

Získal jsem dočasnou ochranu v České republice. Co to pro mě znamená? Můžu se přestěhovat do jiného státu Evropské Unie a zůstat tam?

Jako osoba s udělenou dočasnou ochranou budete mít možnost pobývat na území ČR po dobu až 1 roku (s ohledem na účinnost zákona lex Ukrajina však maximálně do 31. března 2023), budete mít přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, ke vzdělávání, volný přístup na trh práce a nárok na další asistenci, například při ubytování.

Tato práva je však možné využít jen na území ČR. Obecně platí princip, že o dočasnou ochranu je možné požádat v jakékoliv zemi EU (kromě Dánska), výhody plynoucí z tohoto pobytového titulu je pak ale možné čerpat jen v zemi, která dočasnou ochranu udělila. Osoby s udělenou dočasnou ochranou mohou na dobu max. 90 dnů vycestovat do jiné země EU (například za účelem turistiky), nemohou tam ale čerpat další práva, například pracovat, pokud to tato země svým rozhodnutím nepovolí.

Stejný princip platí i pro situaci, kdy byste chtěl začít žít a pracovat v České republice, ale dočasná ochrana vám byla udělena jiným státem EU.

Máte v ČR platné dlouhodobé pobytové oprávnění, které lze prodloužit?

V případě nutnosti prodloužení postupujte standardně dle běžných pravidel.

Máte platné krátkodobé vízum, dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v jiném členském státu Evropské unie?

V takovém případě dočasnou ochranu v České republice nemůžete získat.

Jsem občan Ukrajiny, přicestoval jsem do ČR a pobývám zde bezvízově nebo na krátkodobé vízum vydané Českou republikou. Co mám dělat, pokud se nemůžu vrátit zpátky na Ukrajinu?

V případě bezvízového styku můžete na území ČR pobývat po dobu 90 dnů.

Pokud jste na území států Schengenského prostoru vstoupil na základě krátkodobého víza nebo jen bez víza a krátkodobé vízum nebo bezvízový styk vám brzy vyprší je nutné se předtím dostavit se do některého z Krajských asistenčních center pro pomoc Ukrajině (KACPU), kde si můžete zažádat o dočasnou ochranu. Dočasná ochrana umožňuje volný přístup na trh práce a vstup do veřejného zdravotního pojištění.

Pokud jste ubytováni v soukromí, je nutné zaregistrovat se na Policii ČR - na oddělení pobytu cizinců odboru cizinecké policie. V ostatních případech registraci zajistí ubytovatel.

Jsem občan Ukrajiny, přicestoval jsem do ČR a nemám platný cestovní doklad. Co mám dělat, pokud se nemůžu vrátit zpátky na Ukrajinu?

Pokud jste schopen/na prokázat svou totožnost ukrajinským občanským průkazem, můžete požádat o dočasnou ochranu. Pokud nemáte žádný doklad totožnosti, kontaktujte prosím za účelem potvrzení vaší státní příslušnosti Velvyslanectví Ukrajiny v ČR.

Může o dočasnou ochranu požádat i můj rodinný příslušník, který není občanem Ukrajiny?

Ano, musí se ale jednat o blízké rodinné příslušníky, kteří před 24. února 2022 pobývali na Ukrajině. Za blízké rodinné příslušníky jsou považováni manželé/registrovaní partneři, nezletilé nesezdané dítě občana Ukrajiny, rodič nesezdaného nezletilého občana Ukrajiny, a za určitých okolností také jiný závislý příbuzný občana Ukrajiny, za předpokladu, že doloží příbuzenskou vazbu.

Musím si po příjezdu do ČR zařídit zdravotní pojištění?

Pro pobyt v ČR je nutné být zdravotně pojištěn.

V případě bezvízového pobytu je nutné si sjednat cestovní zdravotní pojištění.

Pokud vám byla udělena dočasná ochrana, jste automaticky zařazeni do systému veřejného zdravotního pojištění.  Poté se dostavíte na jakoukoli pobočku VZP ČR (https://www.vzp.cz/kontakty/pobocky), kde vám bude vydán náhradní průkaz pojištěnce VZP ČR. Průkaz je možné vyřídit i v KACPU.

Pokud vám bylo uděleno vízum za účelem strpění podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, do systému veřejného zdravotního pojištění zařazeni nejste a musíte si zajistit své vlastní pojištění.

Více informací týkajících se zdravotního pojištění a poskytování zdravotních služeb naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví

Musím někomu oznámit, že jsem přicestoval do České republiky?

Ano. Povinností každého cizince, který přijíždí do ČR, je se zaregistrovat na Policii ČR - na oddělení pobytu cizinců odboru cizinecké policie (v případě ubytování v hotelech nebo jiných ubytovacích zařízeních tuto povinnost vyřizuje ubytovatel). Doporučujeme se přesvědčit, že to ubytovatel skutečně udělal. Lhůta pro registraci je v současné době prodlužena krizovým opatřením na 30 dnů.

Musím s sebou brát děti mladší 15 let na registraci na cizinecké policii?

Nemusíte, podle ust. § 93 odst. 1 Zákona o pobytu cizinců 326/1999 Sb., cizinec mladší 15 let nemá povinnost ohlášení místa pobytu. Nemusí se tedy registrovat.

Musím s sebou brát děti mladší 15 let na pracoviště OAMP MV?

Nemusíte. Pokud budete pro děti žádat o dočasnou ochranu, postačí, abyste se dostavili na pracoviště s jejich cestovním dokladem nebo rodným listem. Nezapomeňte s sebou vzít jejich fotografii pasového formátu.

Potřebuji vycestovat z České republiky například kvůli pomoci svým blízkým. Bude to mít vliv na platnost přiznané dočasné ochrany?

Vycestováním cizince z území České republiky dočasná ochrana nezaniká.

Pokud vám bylo uděleno speciální dlouhodobé vízum s kódem D/VS/U - zvláštní vízum pro občany Ukrajiny, jste automaticky převeden do systému dočasné ochrany. Na toto vízum, přestože je v něm vyznačen počet vstupů „00“, je možné cestovat mimo území České republiky, ale pouze v rámci schengenského prostoru. Prokážete-li (zakoupenou letenkou nebo jízdenkou a potvrzením o nezbytnosti cesty), že potřebujete cestovat mimo schengenský prostor, bude Vám na pracovišti OAMP vydán nový štítek s neomezeným počtem vstupů (multiple), abyste se mohl vrátit zpět do ČR.

Pokud vám bylo speciální dlouhodobé vízum vyznačeno razítkem do pasu nebo na hraniční průvodku, a potřebujete vycestovat z České republiky do jiného státu EU nebo mimo schengenský prostor, a toto prokážete zakoupenou letenkou nebo jízdenkou a potvrzením o nezbytnosti cesty, dostavte se na pracoviště OAMP k vyznačení vízového štítku s neomezeným počtem vstupů (multiple).

Mám podanou žádost o pobytové oprávnění na zastupitelském úřadu, co mám dělat.

Pokud máte podanou žádost o dlouhodobý pobyt, je možné si řízení dokončit na území ČR. Ve chvíli, kdy bude Vaše řízení rozhodnuto, navštívíte standardně pracoviště MV OAMP a rozhodnutí si převezmete.

Pokud máte podanou žádost o dlouhodobé vízum, bude možné si toto vízum vyzvednout na určeném zastupitelském úřadě, který bude po dobu uzavření zastupitelských úřadů na Ukrajině k dispozici. Více informací naleznete na stránkách zastupitelského úřadu.

Mohou přicestovat Ukrajinci, kteří nemají biometrický pas nebo mají vyčerpaný bezvízový pobyt nebo mají děti, které nemají vyřízený pas?

Nemůžeme garantovat, že bude umožněno překročit vnější hranici EU. Je potřeba si s sebou vzít všechny dostupné dokumenty prokazující jejich totožnost.

Musí prokazovat Ukrajinci cestující do ČR na hraničních přechodech očkovaní proti covid-19 nebo mít test PCR nebo antigen?

V případě vstupu do ČR byla epidemiologická opatření pro občany Ukrajiny zrušena ochranným opatřením vydaným 24. února 2022.

Ukrajinec, který do ČR přicestuje na biometrický pas, nemůže v ČR legálně pracovat. Jak si může zařídit pracovní povolení?

Pokud vám byla udělena dočasná ochrana, máte volný přístup na trh práce ČR.

Bylo-li vám uděleno vízum za účelem strpění pobytu na území České republiky podle pobytového zákona, protože nesplňujete podmínky pro udělení dočasné ochrany, musíte požádat o povolení k zaměstnání příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce.

Mají příchozí Ukrajinci žádat o azyl?

 • V této situaci není vstup do azylového řízení optimálním řešením. Rychlejší a efektivnější je požádat o dočasnou ochranu, díky které vám bude umožněn volný přístup na trh práce.

  Každý cizinec však má právo o azyl požádat (informace k řízení o udělení mezinárodní ochrany jsou zde, žádost o mezinárodní ochranu se podává zde (pdf, 430 kB)).

V případě, že byla na zastupitelském úřadě na Ukrajině podána žádost o pobytové oprávnění a pas byl předán Ministerstvu zahraničních věcí, kde je možné si pas vyzvednout? Mohu přijet bez pasu?

V této záležitosti je nutno kontaktovat Ministerstvo zahraničních věcí.

Když dostane ukrajinský občan povolávací rozkaz, zruší se mu např. zaměstnanecká karta, pokud odjede a neplní tedy účel?

Ne, nezruší. Pokud bude pobytové oprávnění stále platné, může se vrátit.

Přijíždím do ČR a mám s sebou domácího mazlíčka. Co je nutné zajistit?

Státní veterinární správa z důvodu výjimečné situace na Ukrajině pro vstup psů, koček, fretek v zájmovém chovu, která doprovází své majitele / jiné osoby na útěku z Ukrajiny, zjednodušila podmínky pro vstup. Vše je možné vyřídit na území ČR.

Více informací je zde (pdf, 154 kB), formulář je zde (pdf, 138 kB).

Zdroj: Informace pro ukrajinské občany na území ČR (MV ČR)

Další důležité informace a odkazy: