Záměry Tříkrálové sbírky 2022

 • Charita Jindřichův Hradec

  • Kvalitní pomoc dětem a rodinám v těžké životní situaci

   40 000 Kč
  • Podpora a zkvalitnění poskytování služeb pro osoby bez přístřeší

   20 000 Kč
  • Podpora a zkvalitnění poskytování služby odborného poradenství

   15 000 Kč
  • Popora provozování Výdejny Samaritán

   40 000 Kč
  • Přímá pomoc osobám v těžké životní situaci

   10 000 Kč
  • Nákup automobilu pro terénní služby

   111 680 Kč

FB_prispevek_1080x1080_online_koleda - kopie