Napište nám

Vážení uživatelé napište nám Váš názor, přání, stížnost ke zkvalitnění naší služby.

Všechny informace považujeme za důvěrné a nebudou nikomu sděleny. Kontaktovat nás můžete:

 • písemně: Charita Jindřichův Hradec, Archiváře Teplého 1306 /II, Jindřichův Hradec 377 01
 • telefonicky: 731 604 554, 733 741 816, 731 402 982
 • vyplněním níže uvedeného formuláře: 

Podněty a stížnosti

Každý uživatel, zájemce o službu nebo kdokoliv ve prospěch klienta má právo podat stížnost na kvalitu služby, nebo způsob jejího poskytování, aniž by tím byl ohrožen. Uživatelé i zájemci mohou také podávat podněty, nápady, připomínky nebo přání k poskytované službě a mohou se tak podílet na zkvalitňování služby. 

Stížnost může být podávána:

 • osobně 

  • pracovníkovi NZDM Kompas /  Poradny pro lidi v nouzi / SASrd sv. Rity / Noclehárny sv. Antonína.
  • ředitelce organizace
 • písemně

  • do schránky přání a stížností na hlavním pracovišti/ Noclehárně sv. Antotína Charity Jindřichův Hradec nebo  
 • telefonicky

Stížnosti mohou být podávány anonymně. Pokud není uživatel schopen stížnost sám zformulovat, je pracovník Charity Jindřichův Hradec povinen mu v tomto pomoci. Lhůta na vyřízení stížností od přijetí stížnosti je 30 dnů.

Pokud s vyřízením stížnosti nesouhlasíte, je možné se dovolat k následujícím organizacím:

 • Diecézní Charita České Budějovice
 • Biskupství českobudějovické
 • Veřejný ochránce práv
 • MPSV
 • Český helsinský výbor

 

Souhlasím, aby Charita Jindřichův Hradec zpracovávala osobní údaje, které jsem uvedl/a v tomto formuláři, a to za účelem zodpoovězení mého dotazu, vyhovění mého přání či zaznamenání stížnosti ke zkvalitnění poskytovaných služeb.Tyto údaje budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou a považujeme je za důvěrné.

třiplusdva=

Pozn.: položky označené * jsou povinné.