Pomoc Ukrajincům v březnu 2022
8. dubna 2022 Aktuálně

Pomoc Ukrajincům v březnu 2022

Zvonek drnčí. Na Charitu Jindřichův Hradec přichází žena s dětmi z Ukrajiny. Sociální pracovnice otevírá dveře. Jsou tu již ubytovaní, ale teď jim chybí potraviny a nějaké oblečení. Další zase potřebují doprovodit na úřad. S takovými a podobnými potřebami nás doposud navštěvovala řada Ukrajinců. Válka zasáhla samozřejmě i do chodu Charity. Od začátku března jsme se naplno věnovali mimo naší běžnou práci s českými klienty také pomoci ukrajinským utečencům prchajícím před běsněním Ruska. Na Jindřichohradecku jsou jich při nejmenším stovky.

Doprovázení na úřady či k lékaři, ukázání, co kde ve městě najdou, vydávání potravinové i materiální pomoci, která zahrnuje oblečení či hygienické a domácí potřeby, komunikace s dobrovolníky a překladateli, sociální poradenství včetně pomoci s hledáním ubytování a zaměstnání, hledání volnočasových kroužků pro děti apod. Výčet by mohl pokračovat. I o víkendech se střídali naši zaměstnanci, aby pomáhali s ubytováváním nově příchozích Ukrajinců. "Před pár dny, přišlo na Charitu naráz třeba 12 Ukrajinců. To se nikdo nezastavil. Na začátku se objevovali neorganizovaně," komentuje situaci ze začátku března sociální pracovnice Šárka Petráková. "Teď už se objednávají dopředu. Největší příliv uprchlíků opadl," dodává. Povedlo se toho již mnoho. Důležitá je ve všem našem snažení pomoc dobrého Boha, který dává vyrůst nové naději i uprostřed temných dní.
 
Dále naše sociální pracovnice realizují výjezdy do terénu v rámci monitoringu a sociálního šetření do objektů s vyšším počtem ubytovaných Ukrajinců. Navštívily tak objekty s více než 160 z nich. Do všech míst také směřovala naše potravinová a materiální pomoc.
 

KACPU

kacpu-infoZvláště taková situace jako nastala nyní, krize způsobená válkou, která s sebou nese vlnu utečenců, se stává pobídkou a příležitostí ke vzájemné spolupráci a nasazení. S vděčností můžeme říci, že se tak děje. Jednotlivé Charity v naší českobudějovické diecézi spojují síly v rámci KACPU.
 
KACPU - Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině na letišti Planá - České Budějovice zajišťuje základní informační a kontaktní místo pro ukrajinské občany přicházející na území České republiky pro Jihočeský kraj, jak píší na krajském webu. Dobrovolníci tam pomáhají zajistit chod areálu. Ukrajinci přichází žádat o víza, zdravotní pojištění, zjišťují možnosti ubytování a další informace. Přímo v areálu si mohou odpočinout po náročné cestě z Ukrajiny nebo v případě potřeby přenocovat. V KACPU pomáhají mimo jiné také právě dobrovolníci ať už domluvení díky jednotlivým Charitám, nebo i přímo zaměstnanci Charit. 
 
Můžeme zmínit například zapojené Charity Jindřichův Hradec, Charita Kaplice, Charita Písek, Charita Tábor, Charita Třeboň, Charita Týn nad Vltavou, Charita Strakonice, Charita Veselíčko, Oblastní charita Vimperk, Diecézní charita České Budějovice a další. Máme z toho radost. I toto úsilí nám připomíná naše charitní poslání, kterým je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na to, o koho se jedná. Ostatně jak se píše v Písmu svatém (Matouš 25, 35): “Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst, žíznil jsem, a dali jste mi pít, byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste za mnou.”
 
Na fotografii z informačního stánku KACPU (nalevo) můžete vidět naší veselou sociální pracovnici paní Libuši Šimonovou a naší neúnavnou a pozitivní paní ředitelku Karolínu Píchovou (napravo) v informačním stánku v KACPU.
 

Nejen materiální potřeby

Vzhledem k tomu, že jsme v dennodenním kontaktu s utečenci, kteří se přirozeně snaží primárně zajistit si ubytování, práci a případně školu pro děti, rozhodli jsme se jim také zprostředkovat přístup k duchovnímu životu. Připravili jsme pro ně přehledný plakátek, který jsme nechali přeložit do Ukrajinštiny, s rozpisem bohoslužeb v Jindřichově Hradci.
 
 

Děkujeme za vaši pomoc!

Jsme vděční za zapojení a pomoc každého dobrovolníka, dárce či farníka. Ať už jde o modlitby, překladatelskou činnost, ubytování Ukrajinců, pomoc s tříděním komodit na Výdejně Samaritán, materiální dary nebo finanční a další pomoc. Srdečně děkujeme! Nelze nevzpomenout na krásné gesto paní Šimůnkové, která pracovnicím a našim klientům upekla v těch nejkrušnějších chvílích výtečnou buchtu, kterou mohli ochutnat všichni, kdo se zrovna pohybovali na naší Výdejně Samaritán.
 
Podpořeno Ministerstvem vnitra České republiky
 
Název programu:
Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022
Název projektu:
Podpora, pomoc a integrace lidí prchajících před válkou na Ukrajině v rámci ORP Jindřichův Hradec
Realizace:
od 1.3. 2022 do 31. 12. 2022
Dotace:
1 260 927 Kč
MVCR_new

Mgr. Jiří Dušek

doučovatel, dříve PR pracovník
E-mail: 5bEsO2kk0dm%C8.jW_rmO1.7~bGkO1p