Technologie vzdálenosti (ne)překonávají
25. února 2022 Aktuálně

Technologie vzdálenosti (ne)překonávají

Na jedné straně nás pandemická opatření přivedla k online komunikaci s dětmi a mládeží v nízkoprahovém zařízení Kompas. Nový způsob výuky podpořily i počítače zakoupené díky Nadaci ČEZ. Na straně druhé ukázala koronavirová omezení, jak nezbytný je pro práci Charity osobní kontakt.

 
Při práci s dětmi a mládeží v Kompasu se naštěstí na počátku pandemie ukázalo, že technologie mohou přemostit vzdálenosti: pomohly sociální sítě. Tam, kde už dříve s nimi probíhala osobní setkání, kde se našim pracovníkům dařilo budovat reálné vztahy a klienti byli s charitními službami propojení a zvyklí, tam bylo možné navázat s technologiemi. Pracovníci jindřichohradecké Charity tak díky vazbám s dětmi a mladými lidmi mohli připravovat online program v podobě kvízů či živých vstupů na nejrůznější vzdělávací témata. „Byla to pro nás velká změna. Lepší je však nějaká forma kontaktu než žádná. Některé děti sledovaly náš program pravidelně, ale ne se všemi jsme udrželi spojení,“ říká jeden z pracovníků Kompasu Petr Švepeš. Obnovit se ho podařilo až později, kdy bylo možné nízkoprahová zařízení navštěvovat i fyzicky. Počítače a chytré telefony byly doposud vnímány zejména jako podpůrné prostředky výuky, nicméně pandemie covid-19 posílila a urychlila vyučování a komunikaci čistě v online konferenčních místnostech. „Vytvořili jsme pro děti ze sociálně ohrožených skupin zázemí, odkud se mohly připojit k online výuce, kterou by mnohdy nemohly ve svém domácím prostředí absolvovat,“ dodává Švepeš.
 
pcs2V loňském roce 2021 nám Skupina ČEZ resp. její nadace z větší části proplatila nákup potřebného IT vybavení. Štědrost dárců a sponzorů přispívá k rozvoji Charity, která pak může nabízet kvalitnější služby. S pomocí Nadace ČEZ jsme mohli zakoupit pět počítačů s příslušenstvím v rámci grantového řízení Neziskovky 2021 do klubu pro děti a mládež Kompas, a proto jim patří naše poděkování. Počítače jsou využívány zejména k přípravě do školy, doučování nebo online výuce. Děkujeme!
 
Docela opačná byla situace v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi sv. Rity (SASrd sv. Rity). Během pandemie musely sociální pracovnice přijít za rodinami také s novinkou: sjednávaly si schůzky pod širým nebem. Spolupráce na dálku nebyla možná, protože řada rodin si chytrý telefon nebo počítač nemůže dovolit. Navíc spolupráce je často možná jen díky osobnímu setkání. Některé okolnosti je sociální pracovník schopen postřehnout a posoudit až při setkání nebo přímo u klientů doma, což ani současné technologie neumožňují. „Pomáhali jsme také s přístupem dětí k online výuce a doprovázeli je i během školních hodin a pomáhali s úkoly, protože někteří rodiče to prostě nezvládali,“ popisuje nové zkušenosti sociální pracovnice Iveta Soukaná. V některých případech se totiž děti i cíleně vyhýbaly škole v online podobě. Rozvolnění přísných protiepidemických opatření tak naši charitní pracovníci přivítali, protože bez ohledu na pokročilé technické možnosti není možné budovat vztahy důvěry mezi rodinami a Charitou dlouhodobě jen po telefonu. Osobní setkání nic nenahradí ani dnes, shodují se. 
 

Mgr. Jiří Dušek

doučovatel, dříve PR pracovník
E-mail: 5bEsO2kk0dm%C8.jW_rmO1.7~bGkO1p