Týden nízkoprahových klubů 2021

Týden nízkoprahových klubů 2021

20. 9. 2021 - 24. 9. 2021 Archiváře Teplého 1306 Akce pro veřejnost

Celý poslední zářijový týden je každoročně věnován tradiční kampani České asociace streetwork, který nese název Týden nízkoprahových klubů. Ta poukazuje na význam nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) a přibližuje jejich činnost odborné i laické veřejnosti. Letošní již 15. ročník se bude konat 20. – 24. září 2021, kdy nízkoprahové kluby napříč celou Českou republikou ožijí veřejnými akcemi.

Tyto kluby mohou navštěvovat děti a mládež, která prožívá různé osobní problémy či školní neúspěchy, žije v problematických vztazích, pochází ze sociálně slabších rodin nebo je ohrožena sociálně patologickými jevy. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kompas provozovaný Farní Charitou Jindřichův Hradec nebude stát stranou. S ohledem na téma letošního ročníku, kterým je “Škola, jak ji (ne)známe”, bude připraveno několik projektových dnů s cílem neformálně vzdělávat děti školou povinné – pro vaše děti. Projektové dny se uskuteční v odpoledních hodinách na adrese Archiváře Teplého 1306 v Jindřichově Hradci.  

tnk2021-News Feed-nosub-upd2

Mgr. Jiří Dušek

PR pracovník
Tel.: 605 791 147 E-mail: 5bEsO2kk0dm%C8.jW_rmO1.7~bGkO1p