FARNÍ CHARITA JINDŘICHŮV HRADEC

je evidovaná právnická osoba na Ministerstvu kultury ČR, č.evidence 8/1-05-701/1999

Byla zřízena r. 1992 dekretem českobudějovického biskupa ThDr. Antonína Lišky, působí na území města Jindřichův Hradec.

Farní charita je složkou Diecézní charity České Budějovice, která je členem Charity Česká republika.

Posláním Charity je služba milosrdné lásky a pomoci bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad, a to bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti a náboženství.

Činnost charity se zaměřuje na sociální, zdravotní, charitativní a humanitární pomoc.

Je vyjádřena v evangeliu sv. Matouše slovy:

 

„MĚL JSEM HLAD A DALI JSTE MI NAJÍST, BYL JSEM CIZÍ A UJALI JSTE SE MĚ, MĚL JSEM ŽÍZEŇ A DALI JSTE MI NAPÍT, BYL JSEM NAHÝ A OBLÉKLI JSTE MĚ.

 

Od 1.11. 2010 obnovila svojí činnost Farní charita Jindřichův Hradec.

Poradna pro lidi v nouzi sídlí v oddělených  kancelářích společně s SAS v budově Ministerstva zemědělství, ulice Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec. Místnost Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS) a Poradny pro lidi v nouzi je umístěna v prvním patře této budovy, na konci chodby vpravo č. dveří 23-Poradna a č. dveří 24 -SAS.Vstup do budovy je upraven bezbariérově.

Před budovou je na pevném podkladě umístěn informační tabule s logem Charity a názvy poskytovaných sociálních služeb. Pro lepší orientaci uživatelů služeb je název umístěn také na informační tabuli ve vestibulu napravo od vchodu. Též v prvním patře u schodů je umístěna informační tabule.

Kancelář poradny i SAS je označená na štítku vedle dveří a cedulí na dveřích. Kromě názvu a loga je umístěn na dveřích také kontakt a provozní doba. Kancelář poradny je vybavená běžným kancelářským nábytkem – psací stůl, kancelářská židle, židle, uzamykatelná skříň, 2x křeslo a jeden konferenční stůl. K dalšímu vybavení patří: multifunkční tiskárna, telefon a PC použitelné pro klienty.

Pro občany jindřichohradecka zajišťujeme:

Od 1. 1. 2018 poskytuje Farní charita Jindřichův Hradec nově i Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Síť, nacházející se ve Starém Městě pod Landštejnem.

Do roku 2017 tato služba dříve náležela pod Farní charitu Protivín.