Noclehárna sv. Antonína

Kde nás najdete

Adresa

Nežárecká 115, Jindřichův Hradec 37701

Provozní doba
  Otevírací doba Ubytovací doba
Pondělí 20:00 - 8:00 20:00 - 21:30
Úterý 20:00 - 8:00 20:00 - 21:30
Středa 20:00 - 8:00 20:00 - 21:30
Čtvrtek 20:00 - 8:00 20:00 - 21:30
Pátek 20:00 - 8:00 20:00 - 21:30
Sobota 20:00 - 8:00 20:00 - 21:30
Neděle 20:00 - 8:00 20:00 - 21:30
Oblast působnosti

Muži bez přístřeší starší 18 let komunikující v českém jazyce, kteří jsou plně soběstační.

Na koho se můžete obrátit

Bc. Libuše Šimonová

sociální pracovnice
Tel.: 605 791 113 E-mail: 7boE932k4fBx5f56LTwr8Z8_Y5prRb~lW5pJ

Pro koho je služba určena

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Lidé bez domova

Kontaktní údaje

Noclehárna sv. Antonína

Typ služby
Noclehárny

Poskytovatel
Charita Jindřichův Hradec

Kraj
Jihočeský kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Bc. Libuše Šimonová

Registrační číslo služby
3034200

Aktuální kapacita - ambulantní služba
11

Poslání a cíle

Posláním služby je jednorázově poskytnout nocleh a jednoduché zázemí osobám, které v důsledku nepříznivé životní situace nemají jinou alternativu přenocování, nežli setrvat venku v prostředí pro klienta nevyhovujícím / ohrožujícím. Poskytováním noclehu, čistého prostředí k přenocování a možnosti udržovat osobní hygienu pomáháme klientovi zvýšit kvalitu jeho života, popřípadě se snáze začlenit do majoritní společnosti.

Zásady

  • Rovnost - Ke každému klientovi přistupujeme nestranně. Všichni klienti mají stejná práva a povinnosti. Zaměstnanci zachovávají jednotné pracovní postupy ke všem klientům. Snažíme se předcházet upřednostňování nebo naopak k diskriminování klientů.
  • Respekt - Respektujeme individualitu každého klienta.
  • Individuální přistup - Ke každému klientovi je přistupováno individuálně. Během poskytování služeb bereme v potaz individuální potřeby a přání klientů.
  • Důvěrnost a mlčenlivost - S klienty se snažíme navázat vztah důvěry. Všichni zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí. Sdělené informace, nespadají-li do oblasti trestních činů, jsou považovány za důvěrné a nejsou nikomu sdělovány.
  • Informovanost - Zaměstnanci informují klienty o jejich právech a povinnostech. Klientům je nabízeno základní sociální poradenství. Dochází k předávání informací o možnostech využití dalších návazných služeb.

Cílové skupiny

osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách

Činnosti

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ošacení, psychosociální poradenství

Fakultativní služby

Výdejna Samaritán - nouzový šatník, potravinová, hygienická a jiná materiální pomoc