Výdejna Samaritán

Výdejna SamaritánCharita Jindřichův Hradec poskytuje potravinovou, hygienickou a materiální pomoc osobám, které se ocitly v materiální nouzi.                     
Prvotní oblast, pomocí které může „Samaritán“ pomáhat osobám v nouzi, je díky dárcovství. V průběhu roku mohou klienti využít darů oblečení a bot (pro děti i dospělé), ale také věcí jako je: povlečení, prostěradla, ručníky, nádobí, hračky, kočárky, dětské sedačky, spacáky, karimatky, trvanlivé potraviny, drogerie, knihy aj. Občasně je možné zjistit materiální pomoc formou darování větších věcí jako jsou postele, skříně, lednice apod. (Nutné se předem domluvit se sociálními pracovníky s ohledem na skladovací prostory Výdejny Samaritán).
Naše Charita je dále od roku 2017 zapojena do projektu Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II podpořeného finančními prostředky z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

Poslání

Posláním Výdejny Samaritán je pomoci osobám (jednotlivcům nebo rodinám), které se ocitly v těžké životní situaci a materiální nouzi, kterou nejsou schopni řešit svými vlastními silami. Těmto osobám na základě sociálního šetření poskytujeme potravinovou, hygienickou a jinou materiální pomoc.  
 

Okruh osob, kterým je služba poskytována

  • rodiny a jednotlivci, kteří se ocitli v materiální nouzi, kterou nejsou v danou chvíli schopni řešit vlastními silami 
  • osoby bez přístřeší nebo ohrožené ztrátou bydlení 
  • osoby v akutní nouzi
  • osoby zasažené mimořádnou událostí

Cíle

  • poskytnutí dočasné potravinové, hygienické nebo materiální pomoci osobám v hmotné nouzi
  • pomoci těmto osobám s řešením jejich nepříznivé životní situace, např. prostřednictvím poradenství, nebo doporučením využití specializovaných sociálních a jiných služeb.

Pravidla

Výdej má svá pravidla a to, jak skrze omezení např. skrze četnost výdeje (jednou za měsíc, nejedná-li se o situaci akutní krize), množství odebraných věcí. Novým pravidlem pro opakovaný výdej je spolupráce na řešení situace. Nemusí se jednat o přímou spolupráci pouze s naší Charitou, ale i s dalšími poskytovateli sociálních služeb na řešení situace uživatele služby.
Vzhledem k poskytování terénních služeb jsme schopni poskytnout materiální pomoc takřka po celém ORP Jindřichův Hradec.

Provozní doba

adresa: Výdejna Samaritán, sídl. U Nádraží 1302/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Výdejna Samaritán je otevřena pouze pro objednané klienty dle domluvy s našimi pracovníky nebo každé pondělí od 13:00 do 15:00 a ve čtvrtek od 10:00 do 12:00

Kontakt