Výsledky Tříkrálové sbírky 2022
8. února 2022 Aktuálně

Výsledky Tříkrálové sbírky 2022

Tříkrálová sbírka 2022 v Jindřichově Hradci a okolí je úspěšně za námi. Rádi bychom srdečně poděkovali všem, kteří se účastnili a kteří přispěli. Koledníci mohli letos po přestávce v minulém roce koledovat po domácnostech. Přáli vše nejlepší do nového roku, přinášeli radost a Boží požehnání. Letošní ročník je díky velké štědrosti dárců a většímu množství kolednických skupinek a kasiček rekordní. Charita tak bude moci podpořit potřebné rodiny s dětmi a lidi v nouzi. Nákup automobilu pomůže, aby sociální pracovnice mohly častěji a v dostatečné míře poskytovat podporu klientům z okolí Jindřichova Hradce. V posledních letech došlo k výraznému rozvoji terénních služeb, pro které je jeden automobil nedostačující. 

TKS 2012-2022V roce 2019 činil celkový výnos ze Tříkrálové sbírky v ORP Jindřichův Hradec 140 636,- Kč. V roce 2020 byl výtěžek vyšší a stoupl na 212 415,- Kč. Rok 2021 ztížený pandemií covid-19, kdy koledníci nekoledovali fyzicky a kdy koleda proběhla především formou statických kasiček a v online prostředí, i tak přinesl výtěžek úctyhodných 109 069,-Kč. V letošním roce 2022 už koleda probíhala jako dříve a sbírka dosáhla rekordních 364 124,- Kč! Za vaše příspěvky srdečně děkujeme!
 
Celkově jsme v letošním roce 2022 zapečetili 132 sbírkových kasiček, z čehož využito bylo 123. Z celkového počtu se jednalo o 61 statických (tj. kasičky, které jsou umístěné např. v obchodech, restauracích, úřadech, kostelích atp.). Nejtěžší kasičkou se stala ta, která byla umístěna ve fitku Eden v Jarošovské ulici, ve které se vybralo 3339,- Kč. A nejúspěšnější/nejplnější kasičkou se stala ta s výtěžkem 17 779,- Kč, se kterou koledovala paní Jitka Košťálová s dětmi na sídlišti Vajgar a také na mši sv. v proboštském kostele Nanebevzetí Panny Marie v neděli 2. ledna.
 

Výtěžek sbírky

Jindřichův Hradec (a osadní výbory) ………………...………………..………..…. 131 613,- Kč včetně započítaných eur

Celkový výtěžek ze sbírkových kasiček v ORP Jindřichův Hradec …………..… 356 824,- Kč

Celkový výtěžek včetně online koledy a bankovních převodů ........................... 364 124,- Kč

Rozpis jednotlivých obcí naleznete na adrese: https://jindrichuvhradec.charita.cz/trikralova-sbirka/vysledky-trikralove-sbirky/ 

obce

Rozdělení vybraných prostředků

Výnos sbírky je rozdělen podle pevně daného klíče takto: 65 % vybraných prostředků se vrací Charitě Jindřichův Hradec, 15 % je určeno na velké diecézní projekty, 10 % putuje do krizového fondu, odkud jsou uvolněny při mimořádných událostech, a na pomoc v zahraničí, 5 % využije na své projekty Charita Česká republika a 5 % tvoří zákonné režie sbírky.

65 % výtěžku Charity Jindřichův Hradec bude využito na tyto záměry

  • Aktivizační, volnočasové či vzdělávací aktivity určené dětem nebo celým rodinám.
  • Podpora osob v hmotné nouzi prostřednictvím Charitní záchranné sítě.
  • Nákup potřebného automobilu pro terénní služby věnující se především dětem, mládeži a rodinám v okolí Jindřichova Hradce. Největší část peněz půjde na tuto položku. Na automobil šetří naše Charita již od roku 2019.
  • Provoz a rozvoj stávajících služeb Charity, díky kterým můžeme i nadále pečovat o ty, kteří to nejvíce potřebují.

Vaší podpory se velmi vážíme! Děkujeme!

statistika

Mgr. Jiří Dušek

doučovatel, dříve PR pracovník
E-mail: 5bEsO2kk0dm%C8.jW_rmO1.7~bGkO1p