Neformální vzdělávání v České Kanadě

Charita Jindřichův Hradec se zapojuje do "Neformálního vzdělávání v České Kanadě" prostřednictvím projektových dnů pro děti a mládež.

V červnu 2022 nás čekají tyto projektové dny:

Procházka městem

Bunkry v okolí Landštejna

“Překonej sám sebe”, “Jak přežít v přírodě”, “Najdi (svůj) cíl” nebo “Co už vím a umím”. To jsou názvy projektů, kterými si prošly děti z Jindřichohradecka například v červnu 2021. Připravily je pro ně sociální pracovnice ve spolupráci s vojáky ze 44. lehkého motorizovaného praporu. Tyto dny probíhaly v turistické základně Tokániště poblíž Suchdola nad Lužnicí.

MicrosoftTeams-image (3) (1) 
Charita v J. Hradci poskytuje několik služeb. V jedné z nich (SaSrd sv. Rity) se stará o rodiny s dětmi, které potřebují určitou pomoc - pracuje s osobami ve společné domácnosti (rodič, pěstoun, prarodič, aj.), kteří pečují o děti od narození do 18 let, kteří se dostali do nepříznivé životní situace. “V současné době se staráme o 23 rodin. Většina dětí z těchto rodin je ohrožena sociálně patologickými jevy a školními neúspěchy.” poznamenává sociální pracovnice Iveta Soukaná. “Připravili jsme naučný program pro děti, který by je obohatil o nové zkušenosti a naučil je nové věci. Projektových dnů se zúčastnila 14 členná skupina dětí ze 7 rodin ve věku 7 až 16 let. Děti si program velmi užily.” dodává.  

Tak například projektový den zvaný “Jak přežít v přírodě” si kladl za cíl přiblížit dětem, jak si postavit kvalitní přístřešek z přírodních materiálů jako větví a mechu nebo jak si obstarat či připravit potravu. Součástí programu byla i ukázka techniky Setonova hrnce, kterou si vyzkoušely v praxi. Jedná se o způsob přípravy pokrmů (masa) ve vyhloubené jámě pomocí nahřátých kamenů z ohně.

Projektový den “Najdi (svůj) cíl” zase umožnil rozvíjet dětem vzájemnou komunikaci a spolupráci v týmu. Seznámili se s geografickými pomůckami či typologií ma a dále všichni pracovali v menších skupinách, kde si stanovili role (vedoucí, písař, navigátor). Na předem připravené trase měli účastnici plnit úkoly. Nakonec pracovali se slepou mapou, podle které určovali směr trasy. 

MicrosoftTeams-image (9) MicrosoftTeams-image (10)
MicrosoftTeams-image (8) MicrosoftTeams-image (11)

Dosud organizované projektové dny 

1. "PŘEŽITÍ"

přežití

    

 

 

 

 

Foto z projektu "Přežití" naleznete zde

2. "ORIENTACE V TERÉNU"

orientace_v_terénu

Foto z projektu "Orientace v terénu" naleznete zde.

2. "EXKURZE DO MINULOSTI"

exkurze_do_minulosti

 

 

 

 

 

3. "VOLÁNÍ DIVOČINY"

volání_divočiny

 

 

 

 

 

Foto z projektu "Volání divočiny" naleznete zde.

5. "SVĚT ZACHRÁNĚNÝCH ZVÍŘAT"

svět_zachráněných_zvířat

 

 

 

 

 

Foto z projektu "Svět zachráněných zvířat" naleznete zde.

6.-10. TÝDENNÍ PROJEKTOVÉ DNY

Projektové dny v týdnu nízkoprahů, 2020

Foto z projektu "Poznej Vietnam" naleznete zde.
Foto z projektu "Ve zdravém těle zdravý duch" naleznete zde.
Foto z projektu "Kouzlo hrnčířského umění" naleznete zde.
Foto z projektu "Muzicírování" naleznete zde.

11. "PŘEKONEJ SÁM SEBE"

Projektový den zvaný „Překonej sám sebe“ proběhl v červnu 2021 v turistické základně Tokániště v obci Rapšach.

Cílem neformálního vzdělávání bylo účastníkům předat zkušenosti, jak se chovat v přírodě v neobvyklé a vypjaté situaci, např. při tmě, a jak dále překonávat emoční vypjetí v dané situaci. Odborník jim předal teoretické zkušenosti, jak se s těmito výše uvedenými situacemi vypořádat. 

12. "JAK PŘEŽÍT V PŘÍRODĚ"

Projektový den zvaný „Jak přežít v přírodě“ proběhl v červnu 2021 v turistické základně Tokániště v obci Rapšach.

Účastníci byli seznámeni s teoretickými informacemi ohledně obstarávání potravy v přírodě, dále jim byla ukázána technika Setonova hrnce, kterou si vyzkoušeli v praxi. Jedná se o způsob přípravy pokrmů (masa) ve vyhloubené jámě pomocí nahřátých kamenů z ohně. Další aktivitou bylo postavení improvizovaného přístřešku z volně dostupného materiálu jako větví nebo mechu. 

13. "NAJDI (SVŮJ) CÍL"

Projektový den zvaný „Najdi (svůj) cíl“ proběhl v červnu 2021 v turistické základně Tokániště v obci Rapšach.

Účastníci se seznámili např. s geografickými pomůckami, typologií map, apod. Všichni účastníci pracovali v menších skupinách, kde si stanovili role (vedoucí, písař, navigátor). Na předem připravené trase měli účastnici plnit úkoly. Dále pracovali se slepomapou, podle které určovali směr trasy. Cílem projektového dne bylo kromě nabytí nových teoretických a praktických dovedností také rozvoj spolupráce a komunikace účastníků. 

14. "CO UŽ VÍM A UMÍM"

Projektový den zvaný „Co už vím a umím“ proběhl v červnu 2021 v turistické základně Tokániště v obci Rapšach.

Cílem tohoto projektu bylo prověření účastníků k jejich vztahu k přírodě a zároveň zpětná vazba na poznatky získané z předešlých projektových dnů, např. uvázání uzlů, orientace v mapě, stavení druhy ohnišť, jak se chovat v přírodě, znalost KPZ, výroba dřevěných šperků vrtáním a znaková řeč.  

2008140332-a3horizontal

 

Mgr. Petr Švepeš

Tel.: 730 540 628
pracovník v sociálních službách, pedagogický pracovník

Mgr. Karolína Píchová, DiS.

Tel.: 731 604 554
ředitelka Charity Jindřichův Hradec